Ohjelman munaus oli Tammisalo - ja Keltikangas-Jårvinen! Lakkautettava!

Risto Koivula, 11/26/2021 11:31:16 PM, 407686

Lainaus: Risto Koivula, 25.11.2021 00:44:49, 407655
Lainaus: Teppolainen, 22.11.2021 00:27:45, 407576
Emeritusprofessori Esko Valtaoja käytti "esimerkin vuoksi" ja ilmeisen tarkoituksellisesti rasistista n-sanaa puhutellessaan ruskeaa toimittajaa perjantaina esitetyssä ohjelmassa.
https://areena.yle.fi/1-50667789

Valtaoja myös leimaa positiivisen erityiskohtelun rasismiin rinnastettavaksi ilmiöksi: https://fi.wikipedia.org/wiki/Positiivinen_syrjint%C3%A4

Ohjelman seurauksena Twitterin kaksi trendaavinta sanaa ovat Valtaoja ja N-sana.


Pahinta ohjelmassa ei olut valtaoja eikä Ebrahimi, vaan alussa nuka "asiantuntijana" haistateltu haistapaskantiedetoimittaja elintarviketieteen maisteri ja sirkuspelle Osmo Tammisalo.

https://journal.fi/tt/article/download/56956/19034/56738

" Petter Portin

Abstrakti

Harvoin näkee Suomessa niin taitavaa valetieteelliseen salakaapuun puettua manipulointiyritystä kuin oli Osmo Tammisalon kirjoitus ”Geenit, ympäristö ja käyttäytyminen” tässä lehdessä (Tieteessä tapahtuu 1/2004). Toisaalta tällainen manipulaatio voi perustua vain siihen, että Tammisalo on kritiikittä omaksunut vielä laajakantoisempiin yhteiskunnallisiin päämääriin pyrkivien amerikkalaisten tiedetoimittajien propagoimat käsitykset.

On yhtäältä paljon puhuvaa toisaalta hyvin läpinäkyvää,että Tammisalo nimittää amerikkalaisen idolinsa Steven Pinkerin tavoin laeiksi tiettyjä muka havaittuja säännönmukaisuuksia geenien ja ympäristön vuorovaikutuksesta ihmisen käyttäytymisen säätelyssä ikään kuin kyseessä olisivat universaalisesti ihmiskunnassa pätevät luonnonlait. Kuitenkin nämä ”lait” ovat vain poliittisiin päämääriin pyrkivien tahojen tarkoitushakuisia ja pinnallisia heittoja, jotka eivät kestä tieteellistä kritiikkiä.

Pinker ja Tammisalo ovat toki perillä siitä, että heritabiliteetti, jota Tammisalo suomeksi kutsuu periytyvyydeksi, mittaa sitä kuinka suuri on perintötekijöiden osuus tietyn ominaisuuden muuntelusta. Toisin sanoen kyseessä on populaa- tiotason käsite, joka yksilötasolla on sisällyksetön. Silti Tammisalo kirjoittaa siten, että lukija, jolla ei ole perinnöllisyys- tieteellistä koulutusta, saa sen käsityksen, että heritabiliteetti mittaisi sitä, mikä on geenien osuus jonkin piir- teen yksilönkehityksessä. Lisäksi Tammisalo jättää joko tietämättömyyttään tai tarkoituksellisesti sanomatta sen, että heritabiliteetti riippuu paitsi sen populaation geenitaajuuksista, jossa mittaukset on tehty, samanaikaisesti myös populaation ympäristöstä. Tammisalo tosin kirjoittaa aivan oikein, että ”Tutkimukset eivät myöskään kerro mitään kulttuurien välisistä eroista” ja toisessa kohdassa, että ”käyttäytymisgeneettiset tutkimukset kohdistuvat ryhmän sisäiseen variaatioon, eivät ryhmien väliseen variaatioon.” Silti kautta koko hänen kirjoituksensa on leimaa antavana piirteenä se, että hän näkee perintötekijöiden ja ympäristön vaikutukset käyttäytymispiirteisiin vaihtoehtoisina ja toisensa pois sulkevina tekijöinä.

Tosiasiassa nämä kaksi yksilönkehitystä säätelevää tekijää kietoutuvat mitä monimutkaisemmalla tavalla toisiinsa. Kannattaa pitää mielessä, että heritabiliteetin käsite on luotu lähinnä eläinjalostuksen tarpeisiin, missä ympäristötekijät voidaan vakioida ja joskus jopa optimoida. Tällöin tietyn ominaisuuden heritabiliteetti mittaa sitä, miten hyvän jalostustuloksen ko.
ominaisuuden suhteen suoritettu keinollinen valinta voi antaa.

Lisäksi Tammisalo käytännössä rinnastaa koko ajan periytyvyydeksi kutsumansa heritabiliteetin ja perinnöllisyyden.


Ja sitten TÄMÄ VIELÄ PUUTTUI!

Patologinen julkisen päiväjöidon vastustaja ja antipavlovisti Hölynpöly-Liisa Keltikangas-Järvinen!

https://areena.yle.fi/1-50667793

Marja Sannikka

Lapsia pitää hoitaa, ei säilöä

Varhaiskasvatus on huonolla tolalla ja lapsemme kärsivät siitä. Onko pienen lapsen paikka ylipäänsä päiväkodissa? Vieraana psykologi Liisa Keltikangas-Järvinen.

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/402300?page=1#402301

" Risto Koivula
22.11.2019 01:11:22
402300

”Tiedebarometri” - Suomalaiset luottavat roistovaltiopuoskari- ja hölynpölytieteeseen…

”Tiedebarometri”: Suomalaiset luottavat roistovaltiopuoskari- ja hölynpölytieteeseen…

Se roistovaltio on tietysti Suomi, joskin muutama muukin kuten Ruotsi, Italia tai USA joskus peesailevat…

https://www.tiede.fi/artikkeli/artikkelit/suomalaiset-tahtovat-lisaa-tiedetta

Tiedebarometri 2019 (on KVASItiedettä…)

Suomalaiset tahtovat lisää tiedettä

Jukka Ruukki

13.11.2019 klo 9:31Suomen tunnetuin tutkija on avaruustähtitieteen emeritusprofessori Esko Valtaoja – ja kiinnostus avaruustutkimukseen on historiallisessa huipussaan. Kuva: Sanoma-arkisto ja Nasa:

RK: Valtaoja jauhaa "avaruusprofessorin arvovallalla paskaa asioista, joissa hän on patatyhmä maallikko, kuten huuhaavaletiede "sosiobiologiasta". Hän on usein myös esitän omaltakin alaltaaan järjettömyyksiä - kuten esimerkiksi, että "tulevaisuus ja menneisyys olisivat olemassa" jossakin samaan tapaan kuin nykyisyys.


JR: " Luotamme tieteeseen lujemmin kuin koskaan. Eniten suhtautumista jakaa puoluekanta, kertoo tiedebarometri.

Nyt sen kehtaa sanoa ääneen: suomalaiset suorastaan rakastavat tiedettä. Kiinnos-tuksemme tieteeseen on kansainvälisesti verrattuna suurta. Arvostamme tutkimusta ja tieteen instituutioita ja luotamme tieteen kykyyn ratkaista yhteiskunnallisia ja maail-manlaajuisia ongelmia. Kansan tuki tieteelle ei ole horjunut, vaikka päättäjien suusta on saatu viime vuosina kuulla tutkijoita ja kaiken maailman dosentteja väheksyviä kommentteja.

... Geenit ylös, pseudo alas

Aiemmissa barometreissa suhtautuminen geenitutkimukseen on tuottanut hajontaa. Torjuntaa ovat aiheuttaneet varsinkin perimän muuntelu ja mahdolliset ihmisen kloonaushankkeet.

Asennoituminen on muuttunut aiempaa hyväksyvämmäksi. Useampi kuin joka toinen vastaaja katsoo, että riskeistä huolimatta geeniteknologiaan liittyvästä tutkimuksesta on suurta hyötyä ihmiskunnalle. Väitteen torjuu noin joka seitsemäs.

Geenitutkimusta lääkkeiden kehittämiseksi pidetään hyvänä, mutta muuntogeenistä ruokaa kohtaan tunnetaan edelleen epäluuloa. Suhtautuminen on pysynyt kriittisenä mittaushistorian alusta asti. Epäluuloisten määrä on kuitenkin vähentynyt huomat-ta-vasti kolmessa vuodessa. Väite ”Geeniruokaa on turha pelätä, sillä se on turvallista niin ihmisille kuin ympäristöllekin” saa hyväksynnän joka neljänneltä. Eri mieltä on kaksi viidestä.

Geeniruokaa pelkäämättömien osuuden kasvu, +11 %, on yksi tiedebarometrin suurimmista asennemuutoksista. Keskimääräistä enemmän luottamusta tuntevat nuorimmat ja koulutetuimmat. Miehet suhtautuvat hyväksyvämmin kuin naiset.Toinen selvä muutos koskee tieteen vastapoolia, huuhaata. Kaikenlaisen pseudotieteen suosio on ollut pitkään laskussa, ja suuntaus jatkuu.

Tämänvuotisessa barometrissa selvitettiin entiseen tapaa kuuden tiedeyhteisön tunnustusta vailla olevan opin uskottavuutta. Testiin joutuivat kansanparannus, homeo-patia, luontaislääkkeet, horoskoopit, ufousko ja telepatia. Vastaukset osoittavat, että niitä kannatetaan vähän. "

RK: Tieteen pitää apella ennen kaikkea VÄÄRÄÄ TIEDETTÄ VASTAAN.

Nuo mainitut eivät yleensä edes yritä olla tiedettä: ne ovat enemmänkin pirun huonoa uskontoa!

Sen sijaan VALETIEDETTÄ, pseudotiedeä ovat esimerkiksi "rotumurha-" ja muut "peilineuroonit", "homongeenit", tahdonkiistämiset, ehdollistumisenkiistämiset, "todella ajattelevat tieokoneet" jne.

Pseudotieteen lisäksi on harmittomampaa tiedettä matkivaa KVASIIEDETTÄ, jossa oikein hyvä esimerkki on tämä läpikotaisin epätieteellinen "tiedebaromeri"!

JR: " Eniten ymmärrystä saa kansanparannus. Kolmannes suomalaisista uskoo kansan-parantajilla olevan tietoja ja taitoja,joita lääketieteellä ei ole. Asian kiistäviä on kuitenkin selvästi enemmän. Kansanparannuksella on ilmeisen hyvä, ystävällisen myyttinen maine. Sen suosio laskee silti tasaisesti.

Usko homeopatiaan on kolmessa viime mittauksessa ollut lähes vapaassa pudotuksessa. Homeopatian kiistää kaksi kolmesta. Siihen uskovien joukko on kutistunut viidennekseen suomalaisista. Myös luontaislääkintään skeptisesti suhtautuvia on aiem-paa enemmän. Niin homeopatian kuin luontaislääkinnän tehoon uskoo suurempi osa naisista kuin miehistä. "

RK: https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2019/11/suomalaiset-luottavat-holynpolytieteeseen

JR: " Tämänvuotisen barometrin suurin nousija on avaruustutkimus. Se vetoaa 45 prosenttiin suomalaisista. Osuus on seurantahistorian suurin.

Suosion selitystä voi etsiä myönteisestä julkisuudesta. Suomi on osallistunut moniin kansainvälisiin avaruushankkeisiin. Alalla vaikuttaa myös muutama tunnettu media-persoona, kuten tähtitieteilijä Esko Valtaoja ja kosmologit Kari Enqvist ja Syksy Räsäneni. "

RK: Kaikki nuo ovat tavallaan hölynpölläreitä.

JR: " Valtaoja on nyt kolmatta kertaa peräkkäin tieteemme ykkösjulkkis. Menestystä voi arvailla. Hän on tuttu televisiosta, lehdistä sekä luonnontieteitä kansantajuistavista ja monia yhteiskunnallisia kysymyksiä käsittelevistä kirjoituksistaan. Harva todennäköisesti tuntee hänen alkuperäistä leipälajiaan, joka on kvasaaritutkimus.

Valtaoja ja listan kolmonen Linus Torvalds pitävät aiemman sijoituksensa, mutta väliin vahvaksi kakkoseksi on kiilannut tuoreehko talousnobelistimme Bengt Holmström. "

RK: Böngt Hölmström[/url] on haistapaskantieteilijä haistapaskantiedehuijaamosta.

JR: " Hän kerää 57 mainintaa. Holmström on kivunnut kymmenen tunnetuimman joukosta kärkikolmikkoon. Entisen kakkosen, islamin tuntijan Jaakko Hämeen-Anttilan sija on nyt neljäs.

Koko kärkikymmenikkö on kovin miesvoittoinen. Rintaman rikkovat vain psykologi Liisa Keltikangas-Järvinen ja oikeushammaslääkäri Helena Ranta. "

HM: Heluna Ranta EI OLE TIETEILIJÄ OLLENKAAN, vaan hammastekninen henkilöllisyydenunnistaja. Kuitenkin NATO hyökkäsi Jugoslaviaan käyttäen verukkeena hänen (ja vain hänen, kun oikea kuolinsyyntutkija, joista heistäkin yksi oli suomalainen, kieltäytyivät) muka "tieteellisesti toteaman" muka "kansamurhan" "peruseella", vaikka hänellä ei ole kuolinsyyntutkijan pätevyyttä, eikä koulutusta sinne päinkään! Hänet oli myös erittäin kyseenalaisesti ja sääntöjä ja sopimuksia venyttäen ja paukuttaen valittu tukimusryhmän puheenjohtajaksi - ehkä siksi, että kuolinSYYtutkija eivät olleet hommaan suostuneet. aas oli Suomen ei-jäsenyyttä NATOssa "taitavasti" viikunanlehenä käyttäen kusetettu NATOn pussiin YK:a ja serbejä...

https://www.pirkanblogit.fi/2019/risto-koivula/taas-puoskaritede-palkittiin-absoluutti-antipavlovisti-liisa-keltikangas-jarvinen/

TAAS puoskaritiede palkittiin – absoluutti-antipavlovisti Liisa Keltikangas-Järvinen…https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2014/05/liisa-keltikangas-jarvisen-puoskaritieteellinen-ihmiskasitys

JR: " ... Valtaojan kaltaiseksi ääniharavaksi osoittautuu vanha tuttu nimi, nobelisti A.I. Virtanen. Kärkikolmikkoon mahtuvat myös arkkiatri Arvo Ylppö ja akateemikko, geenitutkija Leena Palotie. Edesmenneitä peesaa Valtaoja.

A.I. Virtanen kerää toisenkin ykkössijan. Nobelilla palkittua karjanrehua pidetään suomalaisen tieteen tunnetuimpana saavutuksena. Huomattaviksi vastaajat nostavat myös ksylitolin ja matkapuhelimet. "

RK: Virtasen keksintö on mitä tärkein. Kumma on, että se tehtiin näin myöhään. Muutama iso nälänhätä olisi vältetty, jos olisi tehty vaikka 50 vuotta aikaisemmin.

" Jukka Ruukki on Tiede-lehden päätoimittaja.

Koko barometriraportti verkossa: tieteentiedotus.fi

Julkaistu Tiede-lehdessä 13/2019

Muokannut: Risto Koivula, 11/26/2021 11:52:41 PM


Aikooko Skepsis perua Esko Valtaojan saaman Sokrates-palkinnon rasististen lausumien johdosta?   [ 407576 , Teppolainen , 22.11.2021 00:27:45 ]
    Aikooko Skepsis perua Esko Valtaojan saaman Sokrates-palkinnon rasististen lausumien johdosta?   [ 407580 , Risto Koivula , 22.11.2021 02:58:55 ]
        Aikooko Skepsis perua Esko Valtaojan saaman Sokrates-palkinnon rasististen lausumien johdosta?   [ 407584 , PeP , 22.11.2021 10:45:27 ]
            Aikooko Skepsis perua Esko Valtaojan saaman Sokrates-palkinnon rasististen lausumien johdosta?   [ 407585 , Teppolainen , 22.11.2021 11:10:11 ]
                Aikooko Skepsis perua Esko Valtaojan saaman Sokrates-palkinnon rasististen lausumien johdosta?   [ 407587 , PeP , 22.11.2021 11:20:52 ]
                    Aikooko Skepsis perua Esko Valtaojan saaman Sokrates-palkinnon rasististen lausumien johdosta?   [ 407588 , Teppolainen , 22.11.2021 11:45:59 ]
                        Aikooko Skepsis perua Esko Valtaojan saaman Sokrates-palkinnon rasististen lausumien johdosta?   [ 407589 , PeP , 22.11.2021 13:40:52 ]
                            Aikooko Skepsis perua Esko Valtaojan saaman Sokrates-palkinnon rasististen lausumien johdosta?   [ 407590 , KimmoK , 22.11.2021 13:52:08 ]
                                Aikooko Skepsis perua Esko Valtaojan saaman Sokrates-palkinnon rasististen lausumien johdosta?   [ 407591 , PeP , 22.11.2021 14:38:08 ]
                                    Aikooko Skepsis perua Esko Valtaojan saaman Sokrates-palkinnon rasististen lausumien johdosta?   [ 407602 , Mr.K.A.T. , 23.11.2021 03:30:27 ]
                                        Aikooko Skepsis perua Esko Valtaojan saaman Sokrates-palkinnon rasististen lausumien johdosta?   [ 407605 , PeP , 23.11.2021 08:19:44 ]
                                            Aikooko Skepsis perua Esko Valtaojan saaman Sokrates-palkinnon rasististen lausumien johdosta?   [ 407607 , Teppolainen , 23.11.2021 16:15:17 ]
                                                Aikooko Skepsis perua Esko Valtaojan saaman Sokrates-palkinnon rasististen lausumien johdosta?   [ 407609 , _Wesa_ , 23.11.2021 18:12:45 ]
                                                    Aikooko Skepsis perua Esko Valtaojan saaman Sokrates-palkinnon rasististen lausumien johdosta?   [ 407612 , Teppolainen , 23.11.2021 20:51:23 ]
                                                        Pää pois perseestä, Esko   [ 407616 , Teppolainen , 23.11.2021 22:12:49 ]
                                                        Aikooko Skepsis perua Esko Valtaojan saaman Sokrates-palkinnon rasististen lausumien johdosta?   [ 407620 , _Wesa_ , 24.11.2021 06:28:25 ]
                                            Tekopyhiä?   [ 407617 , Mr.K.A.T. , 23.11.2021 22:44:25 ]
                                                Hieno keskustelu   [ 407618 , sherlocker , 24.11.2021 00:03:51 ]
                                                    Hieno keskustelu   [ 407619 , sherlocker , 24.11.2021 00:32:38 ]
                                                        Hieno keskustelu   [ 407621 , riiviö , 24.11.2021 09:46:29 ]
                                                            "WOKE" -kulttuuri ?!?   [ 407624 , KimmoK , 24.11.2021 10:01:16 ]
                                                                "WOKE" -kulttuuri ?!?   [ 407626 , PeP , 24.11.2021 10:31:03 ]
                                                                    "WOKE" -kulttuuri ?!?   [ 407627 , riiviö , 24.11.2021 11:11:14 ]
                                                                    "WOKE" -kulttuuri ?!?   [ 407630 , Teppolainen , 24.11.2021 13:12:34 ]
                                                                        "WOKE" -kulttuuri ?!?   [ 407631 , PeP , 24.11.2021 14:02:15 ]
                                                                            "WOKE" -kulttuuri ?!?   [ 407632 , Teppolainen , 24.11.2021 14:23:03 ]
                                                                                "WOKE" -kulttuuri ?!?   [ 407634 , PeP , 24.11.2021 14:37:50 ]
                                                                                    What would Sokrates do?   [ 407636 , Teppolainen , 24.11.2021 15:05:41 ]
                                                                                        What would Sokrates do?   [ 407638 , PeP , 24.11.2021 15:36:46 ]
                                                                                            What would Sokrates do?   [ 407640 , Teppolainen , 24.11.2021 15:40:36 ]
                                                                                                What would Sokrates do?   [ 407642 , PeP , 24.11.2021 16:13:38 ]
                                                                                                    Anteeksi vain, mutta Valtaojalla on pitkä historia rasismin normalisoinnissa   [ 407643 , Teppolainen , 24.11.2021 16:48:36 ]
                                                                                                        Anteeksi vain, mutta Valtaojalla on pitkä historia rasismin normalisoinnissa   [ 407645 , PeP , 24.11.2021 17:01:23 ]
                                                                                                            Anteeksi vain, mutta Valtaojalla on pitkä historia rasismin normalisoinnissa   [ 407646 , Teppolainen , 24.11.2021 17:03:27 ]
                                                                                        What would Sokrates do?   [ 407644 , _Wesa_ , 24.11.2021 16:58:50 ]
                                                                                            What would Sokrates do?   [ 407647 , Teppolainen , 24.11.2021 17:15:18 ]
                                                                                                What would Sokrates do?   [ 407648 , _Wesa_ , 24.11.2021 17:51:38 ]
                                                                                                    What would Sokrates do?   [ 407649 , Teppolainen , 24.11.2021 18:05:36 ]
                                                                                                        What would Sokrates do?   [ 407650 , _Wesa_ , 24.11.2021 18:55:11 ]
                                                                                                            What would Sokrates do?   [ 407651 , Teppolainen , 24.11.2021 20:33:21 ]
                                                                                                                What would Sokrates do?   [ 407673 , _Wesa_ , 26.11.2021 06:11:53 ]
                                                                                                                    Kiitos ja näkemiin   [ 407683 , Teppolainen , 26.11.2021 12:15:52 ]
                                                                                    Jännää   [ 407637 , Teppolainen , 24.11.2021 15:32:33 ]
                                                                                    Valtaoja on puhunut myös "rättipäistä"   [ 407641 , Teppolainen , 24.11.2021 15:48:38 ]
                                                                "WOKE" -kulttuuri ja asiayhteys   [ 407629 , Teppolainen , 24.11.2021 12:53:36 ]
                                                                3 linkkiä Wokesta - re "WOKE" -kulttuuri   [ 407654 , Mr.K.A.T. , 25.11.2021 00:41:03 ]
                                                                    3 linkkiä Wokesta - re "WOKE" -kulttuuri   [ 407662 , Jouko Koppinen , 25.11.2021 10:19:44 ]
                                                            Hieno keskustelu   [ 407628 , Teppolainen , 24.11.2021 12:44:41 ]
                                                    Hieno keskustelu   [ 407625 , PeP , 24.11.2021 10:25:09 ]
                                                        Olen oikean värinen, mutta suvaitsen kaikkia muitakin ihonvärejä   [ 407670 , sherlocker , 25.11.2021 22:32:08 ]
                                Aikooko Skepsis perua Esko Valtaojan saaman Sokrates-palkinnon rasististen lausumien johdosta?   [ 407601 , Mr.K.A.T. , 23.11.2021 03:09:36 ]
                                Iltisten kohut   [ 407603 , Mr.K.A.T. , 23.11.2021 03:53:12 ]
            Ebrahimi vs Valtaoja   [ 407604 , Mr.K.A.T. , 23.11.2021 04:39:59 ]
            Vaaralliset sanat?   [ 407696 , Mr.K.A.T. , 28.11.2021 00:45:07 ]
                Vaaralliset sanat?   [ 408277 , Risto Koivula , 13.01.2022 09:27:51 ]
    Aikooko Skepsis perua Esko Valtaojan saaman Sokrates-palkinnon rasististen lausumien johdosta?   [ 407622 , riiviö , 24.11.2021 09:59:04 ]
        Aikooko Skepsis perua Esko Valtaojan saaman Sokrates-palkinnon rasististen lausumien johdosta?   [ 407668 , -:)lauri , 25.11.2021 16:32:26 ]
    Aikooko Skepsis perua Esko Valtaojan saaman Sokrates-palkinnon rasististen lausumien johdosta?   [ 407623 , riiviö , 24.11.2021 09:59:07 ]
        Aikooko Skepsis perua Esko Valtaojan saaman Sokrates-palkinnon rasististen lausumien johdosta?   [ 407653 , Mr.K.A.T. , 24.11.2021 23:32:59 ]
            Aikooko Skepsis perua Esko Valtaojan saaman Sokrates-palkinnon rasististen lausumien johdosta?   [ 407665 , riiviö , 25.11.2021 10:39:48 ]
    "Valtaoja on rasistien kruunaamaton kuningas"   [ 407635 , Teppolainen , 24.11.2021 15:02:06 ]
    Valtaoja ei ole irtisanoutunut rasismista   [ 407639 , Teppolainen , 24.11.2021 15:39:08 ]
    Ohjelman munaus oli Tammisalo - lakkautettava!   [ 407655 , Risto Koivula , 25.11.2021 00:44:49 ]
        Ohjelman munaus oli Tammisalo - ja Keltikangas-Jårvinen! Lakkautettava!   [ 407686 , Risto Koivula , 26.11.2021 23:31:16 ]