kritiikkiä

Petri Liljaniemi, 7/19/2001 1:03:29 AM, 53809

Jani Lassila kirjoitti 19.07.2001 (53773)...

>Kehoitan lukemaan uusimpia empiirisiä
>tutkimuksia, jotka tukevat käsitystä,
>että eri ihmisryhmien välillä on
>fyysisia eroja vastaavia henkisiä
>eroja ÄO:n osalta.

Jos kehotat lukemaan, voit varmaan antaa viitteitäkin niistä luotettavimmista ja mielenkiintoisimmista.

On pahamaineisen
>sitkeä myytti, että geeneillä ei
>olisi mitään, tai hyvin vähäinen
>merkitys mitattuun älykkyysosamäärään,
>joka antanee varsin realistisen
>kuvan älykkyyden osa-alueista.

Kuten alempana jo totesinkin, kukaan täällä (tai vakavasti otettavassa tiedemaailmassa) ei ymmärtääkseni ole kiistänyt älykkyyden olevan jossain määrin perinnöllistä. Älykkyysosamäärätestit on edelleen kovan kritiikin kohteena, on esim. erittäin vaikeaa kehittää testejä, joita voitaisiin käyttää eri kulttuurien vertailuun (ja siten vaalimiesi "ihmisryhmien" (>rotujen?) erojen selvittämiseen.

Kirja
>kuvaa varsin hyvin tutkimuksia ja
>vertailuja, joita on tehty
>älykkyysosamäärän ja
>koulutuksen/ammatin välillä. Toisin
>kuin väitetään, korrelaatio on
>ilmeinen, vaikka Ahmavaara antaa
>siitä jopa liioittelevan kuvan.

Kuka on kiistänyt koulutuksen ja ÄO:n välisen yhteyden? Kyse on siitä, kuinka tulos tulkitaan: Onko koulutus (>ympäristö) vaikuttanut ÄO:hon vai onko valmiiksi korkea ÄO (>geenit) johtanut koulutukseen hakeutumiseen? Sitä eivät tutkimukset minun käsittääkseni ole pystyneet selvittämään, vaikka kyseinen ongelma on koko keskustelun ydin.

Jopa
>asialliset perinnöllisyyden
>kannattajat myöntävät tämän vaikka
>asialliset arviot korrelaatiosta
>vaihtelevatkin noin välillä 0.40 - 0.
>95.

Äsken juuri väitit, että koulutuksen ja ÄO:n yhteys kielletään (nähtävästi "humanististen" tutkijoiden taholta?). Arviot vaihtelevat siksi, että tutkimustulokset ovat älykkyystutkimuksissa yleisesti erittäin ristiriitaisia. Siksi herääkin kysymys metodien (testien) luotettavuudesta.

Kirjassa korjataan samalla myös
>myytti, että ÄO-mittaukset eivät ole
>vakuuttavasti osoittaneet eroja
>rotujen välillä. Mainittu
>olosuhteista riippumaton vahva
>korrelaatio osoittaa, että
>perinnöllisyyden merkitys on
>selkeästi todettu, joskin tarkemmat
>arviot taas vaihtelevat arvioijasta
>ja käytetyistä lähteistä riippuen.

Miten on pystytty estämään olosuhteiden (kulttuuri, koulutus etc.) vaikutus? Kasvattamalla koehenkilöt eristyksissä? Vai varsin pienillä koehenkilömäärillä toimivissa kaksostutkimuksissa (kuinka monta identtistä, erillään (ja eri kulttuureissa) kasvatettua kaksosta löytyy?)? Nämähän ovat ihmistutkimuksen suurimpia ongelmia. Nyt niitä viitteitä kehiin! Ja taas tulee esiin tutkimustulosten suuri ristiriitaisuus...

>Ahmavaaran arvion mukaan ympäristön
>vaikutus olisi todennäköisimmin noin
>puolet geeniperimän vaikutuksesta.
>Maltillisemmatkin arviot antavat
>ympäristön vaikutuksen arvoksi
>enintään puolet kokonaisvaikutuksesta.

Kuten sanottua, perimän tai ympäristön osuutta ei kiistetä. Mutta niin kauan, kun jompaakumpaa ei voida koeasetelmasta poistaa tai luotettavasti kvantifioida, ovat tulokset lähinnä arvailua.

>Oma kysymyksensä on myös se, kuinka
>suuri vaikutus motivoitumisella on.
>Testien perusteella tämä
>motivoitumistekijä olisi yhtä lailla
>geneettinen. Tämän tekijän
>poissulkemista ei ole tietääkseni
>toistaiseksi vakuuttavasti suoritettu,
>johtuen ehkä siitä, että sillä ei
>ole koettu olevan merkitystä.

Motivoituminen voi tulla aivan yhtä hyvin ympäristöstä (kannustus, yhteisön paine...). Millä osoitat motivoitumisen perinnöllisyyden? Millä suljet motivoitumisen pois? Lisää älykkyystutkimuksen tyypillisiä (ja luotettavuutta ajatellen pahoja) ongelmia.

>Todellisuudessa motivoitumista
>pystynee oikealla psykologisella
>tekniikalla jalostamaan jossain
>määrin, ja olisikin tärkeää tuntea
>sen merkitys. Kirjassa käsitellään
>laajalti myös muita psykometrisia
>mittauksia. Kannattaa tutustua muuhun
>alan kirjallisuuteen, koska
>Ahmavaaran tapa käyttää viitteinä
>merkittävimpiä alan tutkimuksia ei
>vastaa paikoitellen ainakaan omaa
>käsitystäni tutkimusten
>"merkittävyydestä".

Uudistan pyyntöni merkittävinä pitämiesi artikkelien viitteistä.

Lähinnä
>esimerkiksi em. korrelaatioiden
>laskelmiin käytettyjen viitteiden
>valinnassa olisi ollut syytä tehdä
>vielä hieman enemmän tarkistuksia.

Kuten varmaan tiedät, korrelaatioihin tulee suhtautua yleisestikin varauksella. Havaittu korrelaatio kun ei välttämättä merkitse kausaalista yhteyttä.

>Yhteenvetona voisi sanoa, että
>perinnöllisyyden merkityksestä ei
>voida enää juuri kiistellä, vaan
>pikemminkin haarukoida
>jatkotutkimuksien kautta sen tarkkaa
>vaikutusta yksilölliseen psyykkiseen
>kehitykseen.

Eihän joko-tai tyyppistä kiistaa nyt ole 1960-luvun jälkeen tiedepiireissä juuri käytykään, yleisimmin uskotaan juuri "keskitiehen". Mutta väitteet esim. geneettisistä älyllisistä eroista rotujen välillä ovat aivan arvailun varassa edellä mainituista tutkimusongelmista johtuen. Henkilökohtaisesti epäilen, ettei minun elinaikanani perimän/ympäristön välistä suhdetta älykkyyden selittäjänä onnistuta selvittämään. Koehenkilön tulisi olla "Tabula rasa", täysin ilman ympäristön vaikutusta, jotta perinnöllisen osuuden arviointi onnistuisi.

Ahmavaaran kirja on
>tässä asiassa loistelias
>keskustelunavaus ja pyyhkäisee sivuun
>selkeimmät myytit vaikka
>kritiikkissään syyllistyy paikoin
>itsekin pienen kritiikin arvoiseen
>lähteiden valikointiin.

Jaa pienen... Tuolla alempana minun arvioitani em. kirjasta.

>"Toistaiseksi tarkimman erillään
>kasvaneita identtisiä kaksosia
>koskevan tutkimuksen mukaan
>perinnöllisyyden osuus
>älykkyyskertoimen varianssista on on
>95 prosentin todennäköisyydellä
>enemmän kuin 60 prosenttia ja
>vähemmän kuin 85 prosenttia.
>Merkittävimpien muiden tutkimusten
>antamat arviot eivät juuri poikkea
>tästä."

Kaksostutkimukset tehdään yleensä surkean pienillä yksilömäärillä. Toki vanhassa tutkimuskirjallisuudessa kerrotaan korkeistakin kaksosparimääristä, mutta yleensä tällöin lainataan pahamaineisen Cyril Burtin tutkimuksia. Kyseinen äijä jäi 1970-luvulla kiinni vakavasta, pitkään jatkuneesta datan väärennöksestä. Oli multiploinut
oikeasti vähäisiä kaksosparejaan...


Humanististen myyttien nousu ja tuho   [ 53773 , Jani Lassila , 19.07.2001 01:02:53 ]
    Re: Humanististen myyttien nousu ja tuho /Linkit   [ 53774 , Jani Lassila , 19.07.2001 01:02:54 ]
        Re: Humanististen myyttien nousu ja tuho /Linkit   [ 53786 , lakinainen , 19.07.2001 01:03:06 ]
            Re: Humanististen myyttien nousu ja tuho /Linkit   [ 53815 , Lakimies , 19.07.2001 01:03:35 ]
                Re: Löytyyhän kun lukee   [ 53828 , lakinainen , 20.07.2001 01:03:48 ]
                    Re: Löytyyhän kun lukee   [ 53833 , jukka nieminen , 20.07.2001 01:03:53 ]
                        Re: Löytyyhän kun lukee   [ 53878 , Jani Lassila , 21.07.2001 01:04:38 ]
                            Re: Löytyyhän kun lukee   [ 53880 , jukka nieminen , 21.07.2001 01:04:40 ]
                                Re: Löytyyhän kun lukee   [ 53883 , Jani Lassila , 21.07.2001 01:04:43 ]
                                    Re: Löytyyhän kun lukee   [ 53886 , jukka nieminen , 21.07.2001 01:04:46 ]
                    Re: Löytyyhän kun lukee   [ 53875 , Lakimies , 21.07.2001 01:04:35 ]
                        Re: Valopään ajatuksia   [ 53906 , lakinainen , 21.07.2001 01:05:06 ]
                            Re: Valopään ajatuksia   [ 53911 , Lakimies , 21.07.2001 01:05:11 ]
                            Isänmaallinen   [ 54040 , Höpö höpö , 22.07.2001 01:07:20 ]
                                Kommentti Höpö höpölle   [ 54104 , Sami.Nurmisto , 22.07.2001 01:08:24 ]
                                    Re: Kommentti Höpö höpölle   [ 54171 , Nikolas Ojala , 23.07.2001 01:09:31 ]
            Re: Humanististen myyttien nousu ja tuho /Linkit   [ 54168 , Nikolas Ojala , 23.07.2001 01:09:28 ]
                Re: Humanististen myyttien nousu ja tuho /Linkit   [ 54317 , lakinainen , 24.07.2001 01:11:57 ]
                    Re: Humanististen myyttien nousu ja tuho /Linkit   [ 54372 , Nikolas Ojala , 24.07.2001 01:12:52 ]
    Re: Humanististen myyttien nousu ja tuho   [ 53788 , Vesa.Tenhunen , 19.07.2001 01:03:08 ]
        Myytti toisten joukossa.   [ 53794 , Petri Liljaniemi , 19.07.2001 01:03:14 ]
            Re: Myytti toisten joukossa.   [ 53795 , jukka nieminen , 19.07.2001 01:03:15 ]
            Re: Myytti toisten joukossa.   [ 53812 , Huomattaja , 19.07.2001 01:03:32 ]
                yliredusointi   [ 53813 , petri Liljaniemi , 19.07.2001 01:03:33 ]
                    Re: yliredusointi   [ 53814 , Huomattaja , 19.07.2001 01:03:34 ]
                        Re: yliredusointi   [ 53832 , jukka nieminen , 20.07.2001 01:03:52 ]
                        Re: yliredusointi   [ 53905 , Petri Liljaniemi , 21.07.2001 01:05:05 ]
                            Re: yliredusointi   [ 53920 , Jani Lassila , 21.07.2001 01:05:20 ]
                Re: Myytti toisten joukossa.   [ 53816 , Antti_S , 19.07.2001 01:03:36 ]
                    Re: Myytti toisten joukossa.   [ 53829 , ilkka toivonen , 20.07.2001 01:03:49 ]
                        Re: Myytti toisten joukossa.   [ 53864 , Kallonmittaaja , 21.07.2001 01:04:24 ]
                            Re: Myytti toisten joukossa.   [ 53869 , Sami.Nurmisto , 21.07.2001 01:04:29 ]
                                Re: Myytti toisten joukossa.   [ 53874 , Kallonmittaaja , 21.07.2001 01:04:34 ]
                        Re: Myytti toisten joukossa.   [ 53879 , Jani Lassila , 21.07.2001 01:04:39 ]
                            Re: Myytti toisten joukossa./rotujuttua   [ 53891 , ilkka t. , 21.07.2001 01:04:51 ]
                                Re: Myytti toisten joukossa./rotujuttua   [ 53901 , Jani Lassila , 21.07.2001 01:05:01 ]
                                    Re: Rotu ja äly   [ 53907 , ilkka t , 21.07.2001 01:05:07 ]
                        Neekereistä ja valkonaamoista   [ 53882 , Jani Lassila , 21.07.2001 01:04:42 ]
                            Re: Neekereistä ja valkonaamoista   [ 53890 , ilkka t. , 21.07.2001 01:04:50 ]
                                Re: Neekereistä ja valkonaamoista   [ 53897 , lukiolainen , 21.07.2001 01:04:57 ]
                                    Re: Neekereistä ja valkonaamoista   [ 53908 , ilkka t. , 21.07.2001 01:05:08 ]
                                Re: Neekereistä ja valkonaamoista   [ 53898 , Jani Lassila , 21.07.2001 01:04:58 ]
                                    Re: Neekereistä ja valkonaamoista   [ 53903 , Kai R. , 21.07.2001 01:05:03 ]
                                        Re: Neekereistä ja valkonaamoista   [ 53918 , Jani Lassila , 21.07.2001 01:05:18 ]
                                            Re: Neekereistä ja valkonaamoista/ kolonialismi   [ 53928 , ilkka t. , 21.07.2001 01:05:28 ]
                                Re: Neekereistä ja valkonaamoista   [ 54025 , jukka nieminen , 22.07.2001 01:07:05 ]
                            Lassilan väitteet täysin kestämättömiä   [ 53895 , Sami.Nurmisto , 21.07.2001 01:04:55 ]
                                Vastineeni   [ 53899 , Jani Lassila , 21.07.2001 01:04:59 ]
                                    Re: Vastineeni   [ 53913 , Tutkija , 21.07.2001 01:05:13 ]
                                        Re: Vastineeni/ ????   [ 53922 , ilkka t. , 21.07.2001 01:05:22 ]
                                            Re: Vastineeni/ ????   [ 53924 , Kallonmittaaja , 21.07.2001 01:05:24 ]
                                                Re: Vastineeni/ puhä sylvi sentään   [ 53930 , it. , 21.07.2001 01:05:30 ]
                                                    Re: Vastineeni/ puhä sylvi sentään   [ 53938 , Kallonmittaaja , 21.07.2001 01:05:38 ]
                                                        Re: eihän voi   [ 53942 , it. , 21.07.2001 01:05:42 ]
                                                            Re: eihän voi   [ 53945 , Kallonmittaaja , 21.07.2001 01:05:45 ]
                                                                Re: Rotuhörhöily   [ 53953 , it. , 21.07.2001 01:05:53 ]
                                                                    Re: Rotuhörhöily   [ 53957 , Kallonmittaaja , 21.07.2001 01:05:57 ]
                                                                        Re: Rotuhörhöily steinerismia ja huuhaata.   [ 53960 , it. , 21.07.2001 01:06:00 ]
                                                                            Re: Rotuhörhöily steinerismia ja huuhaata.   [ 53961 , Kallonmittaaja , 21.07.2001 01:06:01 ]
                                                                                Re: rasismi ei ole tieteellistä   [ 53965 , uk. , 21.07.2001 01:06:05 ]
                                                                                Re: Rotuhörhöily steinerismia ja huuhaata.   [ 54001 , Jani Lassila , 22.07.2001 01:06:41 ]
                                                                                    Re: Eroja???   [ 54082 , Zaphod B , 22.07.2001 01:08:02 ]
                                                                                        Re: Eroja??? Jep!   [ 54150 , Jani Lassila , 23.07.2001 01:09:10 ]
                                                                                            Re: Eroja??? Jep!   [ 54162 , Kimmo_Mikonranta , 23.07.2001 01:09:22 ]
                                                                                                Re: Eroja??? Jep!   [ 54166 , Jani Lassila , 23.07.2001 01:09:26 ]
                                                                                            Re: Eroja??? Jep! Mutta mistä??   [ 54175 , Zaphod B , 23.07.2001 01:09:35 ]
                                                                                                Re: Eroja??? Jep! Vallitsevien olosuhteiden ja kulttuurien eroista.   [ 54208 , Jani Lassila , 23.07.2001 01:10:08 ]
                                                                                                    Re: Mutta merkittäviä....   [ 54293 , Zaphod B , 23.07.2001 01:11:33 ]
                                                                                                        Re: Merkittäviä ja merkittäviä   [ 54298 , Jani Lassila , 23.07.2001 01:11:38 ]
                                                Re: Vastineeni/ ????   [ 53931 , Jani Lassila , 21.07.2001 01:05:31 ]
                                                    Re: Miehet ja naiset   [ 53933 , it. , 21.07.2001 01:05:33 ]
                                                    Juurirodut   [ 53963 , MS , 21.07.2001 01:06:03 ]
                                                        Re: Juurirodut   [ 54002 , Jani Lassila , 22.07.2001 01:06:42 ]
                                                    Re: Vastineeni/ ????   [ 54028 , Kallonmittaaja , 22.07.2001 01:07:08 ]
                                Re: Lassilan väitteet täysin kestämättömiä   [ 53910 , ilkka t. , 21.07.2001 01:05:10 ]
                            Rasistit poikkeen.   [ 53902 , MS , 21.07.2001 01:05:02 ]
                                Re: Rasistit poikkeen.   [ 53904 , Kai R. , 21.07.2001 01:05:04 ]
                                    Re: Rasistit poikkeen.   [ 53915 , Jani Lassila , 21.07.2001 01:05:15 ]
                                        Re: Rasistit poikkeen.   [ 54129 , Kai R. , 22.07.2001 01:08:49 ]
                                            Re: Rasistit poikkeen.   [ 54151 , Jani Lassila , 23.07.2001 01:09:11 ]
    kritiikkiä   [ 53809 , Petri Liljaniemi , 19.07.2001 01:03:29 ]
        Re: kritiikkiä   [ 53877 , Jani Lassila , 21.07.2001 01:04:37 ]
    Re: Humanististen myyttien nousu ja tuho?   [ 53837 , Sami.Nurmisto , 20.07.2001 01:03:57 ]
        Re: Humanististen myyttien nousu ja tuho?   [ 53894 , ilkka t. , 21.07.2001 01:04:54 ]
            Re: Humanististen myyttien nousu ja tuho?   [ 53900 , Jani Lassila , 21.07.2001 01:05:00 ]