Re: "Darwin"-seuran "biologia" ei ole oikeata ihmisen biologiaa

RK, 10/12/2002 12:59:15 AM, 93555

huomauttaja kirjoitti 11.10.2002 (93496)...

>RK kirjoitti 11.10.2002 (93494)...

>>huomauttaja kirjoitti 11.10.2002
>>(93491)...

>>>>Tavanomaisen tieteellisen ihmiskuvan
>>>mukaan psykologia on >

>>yhteiskuntatiede

>>>Tieteen ihmiskuva ei käsittele >
>>psykologian asemaa tieteenalana >
>>(tieteen filosofia käsittelee).

>>En puhunut tieteen ihmiskuvasta vaan
>>tieteellisestä ihmiskuvasta.

>Ei tieteellinenkään ihmiskuva
>käsittele psykologian asemaa
>tieteiden joukossa.

Tieteellisestä ihmiskuvasta riippuu, miten esimerkiksi psykologian ja sosiologian sekä psykologian ja neurofysiologian rajat ymmärretään, ja minkäsuuntaiset vuorovaikutukset niiden yli katostaan vallitseviksi. Minä käytän termiä ´tieteellinen ihmiskuva´ analogisesti termin ´fysikaalinen maailmankuva´ kanssa sellaisten taustahypoteesien kokonaisuutena, joka ohjaa _etenevää_ teorianmuodostusta, ja sen on täytynyt ainakin joskus jonkin jonkin aikaa ohjata sitä oikeaan suuntaan (eli _jotakin_ sen ennustamaa on myös kokeellisesti vahvistettu), jotta kyseinen malli olisi ansainnut tietellisen ihmiskuvan aseman. Minä nojaan tässä lähinnä Vjatsheslav Stepinin teokseen Tieteellinen teoriamuodostus sekä S.T.Meljuhinin teokselle Filosofskije problemy jestestvoznayja (Luontotieteiden filosofisia ongelmia, ei siis LuonNONtieteiden, vaan nimenomaan luonTOtieteiden eli luoonon-, matemmattisten, systeemi- ja informaatiotieteiden)

Tieteellisiä ihmiskuvia, kuten fysikaalisia maailmankuviakin, _voi_ periaatteessa olla samaan aikaan useita, vaikka itse kokeellisesti vankkumattomasti oikeaksi todistettu TIEDE onkin yksi. Sosiobiologismi ei kuitenkaan edusta sen paremmin itse tiedettä kuin mitään tietelliseksi katsottavaa ihmiskuvaakaan kahdesta syystä:

He eivät ole ensinnäkään pystyneet näyttämään mitään "perinnöllistä tietoa" tajunnan piirissä sitovalla tavalla todeksi, ja toisekseen he eivät eivät ole myöskään avoimesti haastaneet vallitsevaa kielelliselle ajatteluteorialle perustuvaa tieteellistä ihmiskuvaa _tieteellisin keinoin_, vaan he pyrkivät siihen, että sille perustuva tutkimus jyrättäisiin tieteenulkoisin poliittisin, tiedehallinnollisin, "journalistisin" jne. keinoin matalaksi ja "unohdettaisiin", mikä on absoluuttisesti ja täydellisesti turha toivo, sekä tehtailleet olkinukkeja esimerkiksi Neuvostoliiton ja Kiinan tieteestä ja tieteellisestä ideologiasta, marxismista.

>>Se on kyllä tieteenfilosofinen
>kysymys,
>>ilman muuta. Eri tieteenaloilla on
>>sitten omia ihmiskuviaan,

>Ei se nyt ihan noin mene. Tieteen
>ihmiskuva kokoaa eri tieteenalojen
>tutkimustulokset koskien ihmistä. Eri
>tieteen aloilla ei ole omia "tieteen
>ihmiskuvia" vaan jokainen eri
>tieteenala antaa ihmiskuvaan oman
>panoksensa.

Ihan kannatettava idea tuo esittämäsi termi ´tieteen ihmiskuva´ tuossa merkityksessä. Tiedehän on ´tieteenalojen kokonaisuus´. Sehän on esimerkiksi jotakin sellaista, mikä peruskoulutuksessa kaikille pitäisi olettaa. Se on kuitenkin eri asia kuin "ihmistieteissä kulloisenkin normaaliparadigman määräävä" "tieteellinen ihmiskuva".


>>Periaatteesa psykologia voi vaikka
>>jautua kahdeksi tai vaikka kolmeksi
>>eri tieteenalaksi

>Ei voi. Tieteenalan määrää
>(kategorisoi) sen tutkimuskohde, ei
>tutkimuskohdetta kuvaava selitysmalli

Aivan. Tutkimuskohde määrää tieteenalan. Mutta jos se tutkimuskohde osoittautuu jakaantuvan kahteen suhteellisen itsenäisyyden omaavaan erilakiseen osaan, eli kahteen eri tutkimuskohteeseen, niin sitten tieteenalakin jakaantuu.

Minä sanoin että _periaatteessa_, koska en kyllä psykologian osalta usko tuohon itsekään, koska biologiset ehdottomat refleksit (kuten "yrjö") eivä varsinaisesti ole sen piirteitä, mitä sanomme persoonallisuudeksi, ja ehdolliset refleksit taas (kuten etäisyyksien havaitsemien, silmien automaattinen yhteistoiminta tai pystykävely) ovat sillä tavalla kietoutuneet yhteen kilellisen tiedon kanssa osin sen omaksumisen edellytyksinäkin, ettei niitä kerran yhdistyttyään mikään erottele persoonallisuudenpiirteistä. NE ovat se _persoonallisuuden_ biologinen puoli, ja ehdottomat refleksit ovat ihmisyksilön MUU kuin persoonallisuuspuoli (vapaasti kalus Weckrothin teosta Toiminan psykologia mukaillen).

>Koulukunnat ovat saman tieteenalan
>eri selitysteorioita edustavat
>kannatajaryhmiä.

Ovat, mutta kuten tiedet, sillä alalla on myös ja monenlaista paljon "asiatuntevaa" kihinää, joka ei ole lainkaan tiedettä...

>>Yksilö on tuhat kertaa enemmän
>>yhteiskunnan tuote kuin yhteiskunta
>>jonkun yksilön.

>Ensinnäkään tuossa lauseessa ei ole
>mitään järkeä koska ei siitä että
>yhteiskunta ei ole "yksilön tuote"
>seuraa että yksilö on yhteiskunnan.

Yksilö on persoonana yhteiskunnan tuote. Ei yksilöstä tule ihmispersoonallisuutta ilman yhteiskuntaa. Se on luonnon kokeiden näyttämä fakta. Valitettavasti se sveitsiläinen erinomaisen hienosti aloitettu Kossivi-tutkimuskin on nyttemmin "haudattu" jonnekin, kun tulokset eivät ilmeisesti ole olleet joillekin mieleisiä.

Eli peräänkuulutus päälle: kuka jossakin törmää johonkin tietoon nigerialaista Kossivi-"susipoikaa" koskevasta tutkimuksesta Sveitsistä 1990-luvun alusta, tietoa tälle palstalle, pliis. Se oli vasta ihan alussa se tutkimus, kun siitä tuli yksi ohjelma.

>Ja toisekseen ei psykologia silti
>käsittele yhteiskuntaa, vaikka
>yhteiskunta voisikin vaikuttaa
>yksilön mieleen tai ajatuksiin.

Aivan oikein. Psykologia ns. abstrahoituu tuosta puolesta, eli yhteiskunnallisia lainalaisuuksia ei ole tapana "selittää" psykologisilla lainalaisuuksilla, vaikka vaikutuksia varmaan onkin. Sellaiset vaikutukset ovat sitten ilmeisesti yhteiskunnassakin muita kuin esimerkiksi taloudellisia tai sosiologisia ilmiötä. Mikään ei oikeastaan estä nimittämästä niitä yhteikunnassakin psykologisiksi ilmiöiksi, vaikka tämä termi siitä vähän venyykin.

RK


"Darwin"-seuran "biologia" ei ole oikeata ihmisen biologiaa   [ 93408 , RK , 10.10.2002 00:56:48 ]
    Re: "Darwin"-seuran "biologia" ei ole oikeata ihmisen biologiaa   [ 93451 , huomauttaja , 11.10.2002 00:57:31 ]
        Re: "Darwin"-seuran "biologia" ei ole oikeata ihmisen biologiaa   [ 93473 , RK , 11.10.2002 00:57:53 ]
            Re: "Darwin"-seuran "biologia" ei ole oikeata ihmisen biologiaa   [ 93475 , Gustavsson , 11.10.2002 00:57:55 ]
                Re: "Darwin"-seuran "biologia" ei ole oikeata ihmisen biologiaa   [ 93482 , RK , 11.10.2002 00:58:02 ]
                    Hesari hölmöilee taas   [ 93622 , RK , 14.10.2002 01:00:22 ]
                        Re: Hesari hölmöilee taas   [ 93703 , JP Lassila , 15.10.2002 01:01:43 ]
                            Re: Hesari hölmöilee taas   [ 93716 , RK , 15.10.2002 01:01:56 ]
                                Re: Hesari hölmöilee taas   [ 93808 , JP Lassila , 15.10.2002 01:03:28 ]
                                    Re: Hesari hölmöilee taas   [ 93879 , PekkaAutio , 16.10.2002 01:04:39 ]
                                        Re: Hesari hölmöilee taas   [ 93939 , JP Lassila , 16.10.2002 01:05:39 ]
                                    Re: Hesari hölmöilee taas   [ 93897 , RK , 16.10.2002 01:04:57 ]
                                        Re: Hesari hölmöilee taas   [ 93941 , JP Lassila , 16.10.2002 01:05:41 ]
                                            Re: Hesari hölmöilee taas   [ 94007 , RK , 17.10.2002 01:06:47 ]
                        Re: Hesari hölmöilee taas   [ 93709 , Gustavsson , 15.10.2002 01:01:49 ]
                            Re: Hesari hölmöilee taas   [ 93717 , RK , 15.10.2002 01:01:57 ]
                                Re: Hesari hölmöilee taas   [ 93720 , Gustavsson , 15.10.2002 01:02:00 ]
                                    Mikä on epätotta?   [ 93728 , VK , 15.10.2002 01:02:08 ]
                                        Re: Mikä on epätotta?   [ 93740 , Gustavsson , 15.10.2002 01:02:20 ]
                                            Re: Mikä on epätotta?   [ 93766 , VK , 15.10.2002 01:02:46 ]
                                                Re: Mikä on epätotta?   [ 93811 , JP Lassila , 15.10.2002 01:03:31 ]
                                                    Re: Mikä on epätotta?   [ 93877 , Kimmo_Mikonranta , 16.10.2002 01:04:37 ]
                                                        Re: Mikä on epätotta?   [ 93938 , JP Lassila , 16.10.2002 01:05:38 ]
                                                            Re: Mikä on epätotta?   [ 93986 , Kimmo_Mikonranta , 17.10.2002 01:06:26 ]
                                                                Re: Mikä on epätotta?   [ 94006 , PekkaAutio , 17.10.2002 01:06:46 ]
                                                                    Re: Mikä on epätotta?   [ 94008 , Gustavsson , 17.10.2002 01:06:48 ]
                                                                    Re: Mikä on epätotta?   [ 94131 , JP Lassila , 18.10.2002 01:08:51 ]
                                                                Re: Mikä on epätotta?   [ 94130 , JP Lassila , 18.10.2002 01:08:50 ]
                                                                    Re: Mikä on epätotta?   [ 94167 , Kimmo_Mikonranta , 18.10.2002 01:09:27 ]
                                                                        Re: Mikä on epätotta?   [ 94724 , JP Lassila , 24.10.2002 01:18:44 ]
                                                    Re: Mikä on epätotta?   [ 93916 , HJP , 16.10.2002 01:05:16 ]
                                                    Kuten sanottu   [ 94025 , VK , 17.10.2002 01:07:05 ]
                                    Re: Hesari hölmöilee taas   [ 93908 , RK , 16.10.2002 01:05:08 ]
                    ...oikeata ihmisen biologiaa?   [ 93736 , VK , 15.10.2002 01:02:16 ]
                        Re: ...oikeata ihmisen biologiaa?   [ 93743 , Gustavsson , 15.10.2002 01:02:23 ]
                            Re: ...oikeata ihmisen biologiaa?   [ 93769 , VK , 15.10.2002 01:02:49 ]
                                Re: ...oikeata ihmisen biologiaa?   [ 93845 , Gustavsson , 16.10.2002 01:04:05 ]
                                    Re: ...oikeata ihmisen biologiaa?   [ 94010 , RK , 17.10.2002 01:06:50 ]
                                        Re: ...oikeata ihmisen biologiaa?   [ 94013 , Gustavsson , 17.10.2002 01:06:53 ]
                                            Re: ...oikeata ihmisen biologiaa?   [ 94023 , RK , 17.10.2002 01:07:03 ]
                                                Re: ...oikeata ihmisen biologiaa?   [ 94186 , Gustavsson , 18.10.2002 01:09:46 ]
                                Jaa ettei olisi selitysehdotuksia?   [ 94028 , RK , 17.10.2002 01:07:08 ]
                        Re: ...oikeata ihmisen biologiaa?   [ 93918 , RK , 16.10.2002 01:05:18 ]
                            Re: ...oikeata ihmisen biologiaa?   [ 94030 , VK , 17.10.2002 01:07:10 ]
                                Re: ...oikeata ihmisen biologiaa?   [ 94040 , RK , 17.10.2002 01:07:20 ]
            Re: "Darwin"-seuran "biologia" ei ole oikeata ihmisen biologiaa   [ 93491 , huomauttaja , 11.10.2002 00:58:11 ]
                Re: "Darwin"-seuran "biologia" ei ole oikeata ihmisen biologiaa   [ 93494 , RK , 11.10.2002 00:58:14 ]
                    Re: "Darwin"-seuran "biologia" ei ole oikeata ihmisen biologiaa   [ 93496 , huomauttaja , 11.10.2002 00:58:16 ]
                        Re: "Darwin"-seuran "biologia" ei ole oikeata ihmisen biologiaa   [ 93550 , philosophy , 12.10.2002 00:59:10 ]
                            Re: "Darwin"-seuran "biologia" ei ole oikeata ihmisen biologiaa   [ 93556 , RK , 12.10.2002 00:59:16 ]
                        Re: "Darwin"-seuran "biologia" ei ole oikeata ihmisen biologiaa   [ 93555 , RK , 12.10.2002 00:59:15 ]
                            yrjö ja väkivalta -geenit   [ 93768 , Mr.K.A.T. , 15.10.2002 01:02:48 ]
                                Re: yrjö ja väkivalta -geenit   [ 94011 , RK , 17.10.2002 01:06:51 ]