Tri Tolosen suuri trans-huijaus ym puoskarointia Kärkkäisen KauppaSuomi-lehdessä

Risto Koivula, 10/1/2017 12:05:09 PM, 394073

Hän on aina puhunut pehmeitä:

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/10/puoskari-tolonen-myy-turhia-ja-kalliita-troppejaan-haistapaskan-neuro-tieteella


Puoskari Tolonen myy turhia ja kalliita troppejaan HAISTAPASKAN "NEUROTIETEELLÄ"!!!

Päivitetty 11.7.2015

Muistisairaudet yleistyvät Suomessa nopeasti: joka päivä 36 suomalaista saa muistisairausdiagnoosin, ja määrän odotetaan kasvavan nopeasti. Suomessa on ainakin 250000 muistiongelmista kärsivää ihmistä, joille tulisi tehdä neurologinen tutkimus diagnoosin asettamiseksi. Lisäksi noin 85000 ihmistä kärsii vaikeasta dementiasta. Yhä useampi neurologikin on alkanut suositella muistisairauksien ehkäisemiseen kalaöljyä (E-EPAa), fosfoseriiniä, foolihappoa ja muita B-vitamiineja, D-vitamiinia, karnosiinia, ubikinonia ja muita ravintolisiä.

Henkinen suorituskyky (muisti, asioiden ymmärtäminen, jäsentäminen, tiedon käsittely, oivaltaminen, päättely, vireys, valppaus jne.) on olennaista ihmisen toimeentulon kannalta. Näitä toimintoja säätävät aivojen etulohkon alueet. Nämä kognitiiviset toiminnot heikkenevät vääjäämättömästi iän myötä. Muistihäiriöitä, joka ei ole dementiaa, esiintyy 19 prosentilla yli 70-vuotiaista miehistä ja 14 prosentilla naisista (Neurology 2010). Alzheimerin taudissa etulohkossa tapahtuu yllättävän nopeaa ja suurta solukatoa.

Aivojen kuvantamistutkimukset (MRI) ovat antaneet uutta tietoa valkean aivokudoksen merkityksestä muistille. Valkean kudoksen kato, leukoaraioosi, heikentää muistia ja muita kognitiivisia toimintoja ja altistaa aivohalvaukselle. Kohonnut homokysteiini liittyy leukoaraioosiin ja piilevä foolihapon, B6-ja B12-vitamiinien puute puolestaan kohonneeseen homokysteiiniin. Uusien tutkimusten valossa jokaisen aikuisen kannattaisi ottaa ruoan lisänä foolihappoa, B6- ja B12-vitamiineja. Foolihapon päivittäinen tarve on ilmeisesti noin 800 mikrogrammaa (eikä 300, kuten viranomaissuositus sanoo). Lue lisää

Magneettikuvista näkyy, että harmaa aivokudos alkaa vähetä jo neljä vuotta ennen kuin muisti alkaa heiketä (lue lisää).

Kalaöljy lisää harmaan aivokudoksen määrää.

Foolihappolisä (800 µg/vrk) nuorentaa yli 50-vuotiaiden muistia

Ubikinoni voi ehkäistä dementiaa

Kuinka ihmisen muisti toimii?


Neurotieteiden isänä pidetään espanjalaista lääkäriä Santiago Ramón y Cajalia. Hän osoitti ensimmäisenä, että sikiökehityksen aikana aivosolut (neuronit) muodostavat yhteyksiä tiettyihin toisiin neuroneihin, mutta ei kaikkiin. "

HM: "Neurotiede" ei ole aito yhtenäinen tieteenhaara., sellainen kuten neurofysiologia ja genetiikka (luonnontieteitä), neurologia ja psykiatria (lääketiede), tai psykologia (yhteiskuntatiede). "Neurotiede" on vähän kuin "käsi- ja jalkatiede", joka sisältäisi myös mm. käsityöt, jalkapallon, jalkahien kemian ja aromiopin jne. ...

Ramón y Cajal oli neurofysiologi, joka kuvasi neuronien perusominaisuudet. Hänen käsityksensä aivojen toiminnasta oli väärä, mutta pääsi yli sadaksi vuodeksi voitolle huolimatta siitä, että eräs toinen kanta oli paremmin perusteltu:

" Neuronin ja sen rakenteen keksivät italialainen Camillo Golgi (1844-1926) ja espanjalainen Santiago Ramon y Cajal (1852 - 1934), jotka jakoivat aiheesta vuoden 1906 lääketieteen Nobelin palkinnon, paljolti edellisen kehittämän värjäysmenetelmän ansiosta, jolla neuronit saatiin näkyviksi, mutta gliasoluja ei. Tämä tapahtui kaksi vuotta Ivan Pavlovin Nobel-palkinnon jälkeen, joten yhtä ja toista tiedettiin jo siitäkin, mitä ja miten hermosolut tekevät.

Mutta niitähän on siis kahdenlaisia. Sen Pavlov ottikin huomioon: hän käyttää pääteoksessaan "Ehdolliset refleksit" sanaa "neuroni" tasan yhden kerran, tuon alussa mainitun Fieldsin USA:ssa Hebbin lakina tunnetusta Pavloville priorisoiman yhteenkytkeytymisen yhteydessä,joka tapahtuu aina kahden neuronin välisinä "askelina".

Kuitenkin kohta ”repesi riita” kolmannen tutkijan kanssa, joka otti aiheeseen silloin modernin metodisen evoluutionäkökulman ja tutki ihmisen sijasta mahdollisimman yksinkertaisen selkärankaisen, pohjamutien yököttävän valonaran raadonsyöjän limanahkiaisen (Myxine) hermostoa eläintieteen väitöskirjassaan Gamillo Golgin johdolla ja oli yhteistyössä myös Ramon y Cajalin kanssa. Tämä Bergenin luonnontieteellisen museon konservaattori esitti, että gliasolut ovat myös hermosoluja ja samaa alkuperää kuin neuronit, ja että tuo alkuperäpaikka on selkäydin, koska elinten neuronien muodostamat hermot aina jakautuvat selkäytimeen tullessaan kahteen haaraan, joista toinen lähtee kohti aivoja ja toinen kohti häntää. Tämän hän tulkitsi aivan oikein merkitsevän, että neuronit ja gliat eivät ole syntyneet lihaksissa, vaan kulkeutuneet paikoilleen. Koska neuronit ovat samanlaisia kastemadosta alkaen, mutta gliat ovat kokeneet evoluutiossa suunnattomia muutoksia,tämä ”museorotta” väitti, että gliat ovat todellinen toimija hermostossa, joka ”käyttää” neuroneja, jotka olisivat hermosignaalien toisistaan erillisiä ”pikakiitoratoja”.

Väitöskirjan ohjaaja ja tarkastaja Golgi ei hyväksynyt sen johtopäätöksiä glioista, mutta hän hyväksyi kuitenkin väitöksen tieteelle uuden asian nahkiaisen hermoston tutkimuksena. Väitöskirja oli ”visiona” uskomattoman nerokas, mutta sen oikeista johtopäätöksistä on viimeiset todistettu vasta viimeisen viiden vuoden aikana. Neuronien ja gliojen yhteisen alkuperän, johon siihenkään Golgi ei uskonut,todisti Ross G. Harrison (1870 - 1959) kudosviljelytekniikalla 1930-luvulla. "

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/09/tieteellinen-vallankumous-neurofysiologiassa#

Tolonen: " Wieniläissyntyinen, Yhdysvalloissa vaikuttava tohtori Eric Kandel on tutkinut muistin molekyylikemiaa. Hän on osoittanut, että aivoissa toimivat välittäjäaineet ja proteiinien fosforylaatio muodostavat ihmisen lyhyt- ja pitkäaikaisen muistin, jonka varassa me voimme toimia mielekkäästi. Fosfori on siis välttämätöntä muistin toiminnalle. Se selittää osittain fosfoseriinin erinomaista vaikutusta lähimuistin parantajana. Kandel sai uraa uurtavista tutkimuksistaan lääketieteen Nobelin palkinnon vuonna 2000. Hän on äskettäin julkaissut muistelmansa In Search of Memory. "

HM: Eric Kandel on sekopää huijari, joka tutki aivokuorellisten ehdollistumista (oppimista) merietanoilla (Aplysia) ja banaanikärpäsillä (Drosophila):

" Kandelin "ehdollistumisilla" ei ole mitään todellista tekemistä aivokuorellisten selkärankaisten ehdollistumisen kanssa.

Itse Pavlovkin totesi vuoden 1989 Sovjetskaja entsiklopedijan mukaan,ettei merietanan oppimismekanismilla ole mitään tekemistä ihmisen ja koiran vastaavan kanssa. Täällä on asiasta kuvaava kumottujen ja väärinkäsitysten suma:

http://www.tiede.fi

" Tässä on Kandelin alkuperäinen tutkimus vuodelta 1981. Siinä hän on käyttänyt häntään kohdistettua sähköiskua ehdottomana ja lappoon kohdistettua heikkoa ärsykettä (siveltimestä otetun nailonhaivenen kosketusta) ehdollisena ärsykkeenä.

http://www.jneurosci.org

The ability of Aplysia and other gastropod molluscs to exhibit complex behaviors that can be modified by associative learning has encouraged us to search for an elementary behavior controlled by a simple and well analyzed neural circuit that al- so can be modified by this type of learning.Toward that end,we have now produced classical conditioning in the defensive siphon and gill withdrawal reflex of Aplysia.

We used as a conditioned stimulus(CS) a light tactile stimulus to the siphon which produces weak siphon and gill withdrawal. As the unconditioned stimulus (US) we used a strong electric shock to the tail, which produces a massive withdrawal reflex. Specific temporal pairing of the CS and US endowed the CS with the ability of triggering enhanced withdrawal of both the siphon and the gill. Random or unpaired presentations of the CS and US, as well as presentations of the CS or US alone, produced either no enhancement or significantly less enhancement than paired presentations of the CS and US. The conditioning is acquired rapidly (within 15 trials) and is retained for several days. "

Tuo sähköisku ei ole "ehdoton ärsyke", sillä apalysia ei voi saada vedessä täsmäsähköiskuja häntäänsä eikä muuallekaan, joihin sillä sitten olisi geneettinen spesiaali reaktiomalli.

Kandel siirtyi sittemmin suoraan neuroneihin annettaaviin sähköiskuihin, jotka eivät tarkoita mitään aistimusta aplysialla eikä banaanikärpäsellä, ja ihmisellä ne voivat tarkoittaa täysin ennakoimatonta ja objektiivisesti mittaamattomissa olevaa harha-aistimusta, esimerkiksi valonleimahduksin tai oudon maun kokemista. Se, että elukka vetää hengitysputkensa sisään, kun siihen kosketetaan, on ehdoton eikä ehdollinen refleksi, vaikka se tässä esiintyy "ehdollisena". Että siihen saadaan yhdistämään pakoreaktio, on toki käyttäytymismuutos, mutta sen mekanismi on muu kuin selkärankaisten ehdollistumisen, koska selkärangattomien aksoneissa ei ole myeliiniä.

[HM: Kandelin huijausmenetelmä oli yksinkertainen ja härski:hän poltti sähköiskulla (joka oli muka "ehdollinen ärsyke"!, koska hän luuli, että aksonit ovat "säkölankoja" neuronien välillä!), ja näin hän muutti banaanikärpäsen "käyttäytymistä" siten, että se ei tunnistanut esimerkiksi alkoholin hajua, joka ohjaa sen ruoanetsintää. Tällainen vamma kuitenkin korjaantuu, jos eliö elää tarpeeksi kauan:sillä on useita alkoholireseptoreita (aistimia), jois- ta toinen "kypsyy" tähän tehtävään, kun alkuperäinen on poistettu pelistä.


JA TÄMÄ ON SITTEN KANDELIN MIELESTÄ PAVLOVILAISEN VÄLIAIKAISEN YHEYDEN KUOLEUTUMISTA!!! helvetin saatanan perkeleen wittu!!!] "

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2011/09/ajattelun-ja-muun-ehdollistumisen-biokemiallinen-mekanismi-aivoissa-on-selviamassa

Tolonen: " Aivoturso eli hippokampus on tärkeä aivojen alue muistin kannalta. Sinne saapuu kaiken aikaa signaaleja aivokuorelta havainnoista joita ihminen te- kee. Aivoturso jäsentelee ja varastoi tiedot puskurivarastoon, josta ne myöhemmin siirtyvät LTP- prosessissa (long term potentiation) pitkäkestoiseen muistiin. LTP:tä kutsutaan myös toisella nimellä, rekonsolidaatio.

"The brain secures memories by transferring them from short-term to long-term storage, through a process called reconsolidation", sanoo New Yorkin yliopiston psykologian professori Joseph LeDoux Naturessa (11.3.2007). PKM-zeta -niminen yhdiste tuottaa uusia reseptoreja (vastaanottimia) hermovälittäjäaineille. Jos se tuhoutuu, muista katoaa (Nature 2007). "

Totaalista, absoluuttista hölynpölyä! Aivoturso EI ole mikään "tietovarasto", vaan sellainen on aivokuori! Eivätkä ne "tietovirrat" siirry minään koodina "kaapeleita pitkin". Aivoturso antaa aivokuoren representaatiolle "emotionalisen värin" astrsyyttigliasolujen väliyksellä.

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/03/biotieteiden-nobel-2014-herattaa-kysymyksia-ei-vain-sen-uutisointi

http://blogs.scientificamerican.com/talking-back/discovery-of-brain-s-navigation-system-wins-2014-nobel-prize-in-medicine/#comment-1029

Muokannut: Risto Koivula, 10/1/2017 12:38:50 PM


Tri Tolosen suuri trans-huijaus ym puoskarointia Kärkkäisen KauppaSuomi-lehdessä   [ 394055 , Mr.K.A.T. , 30.09.2017 00:06:46 ]
    Tri Tolosen suuri trans-huijaus ym puoskarointia Kärkkäisen KauppaSuomi-lehdessä   [ 394066 , Seppo Heinola , 30.09.2017 16:11:13 ]
        Tri Tolosen suuri trans-huijaus...   [ 394067 , sherlocker , 30.09.2017 16:20:34 ]
            Tri Tolosen suuri trans-huijaus...   [ 394068 , Seppo Heinola , 30.09.2017 16:32:36 ]
                Tri Tolosen suuri trans-huijaus...   [ 394069 , sherlocker , 30.09.2017 16:36:44 ]
                    Tri Tolosen suuri trans-huijaus...   [ 394070 , teepee , 30.09.2017 22:53:26 ]
                        Tri Tolosen suuri trans-huijaus...   [ 394090 , sherlocker , 02.10.2017 00:37:00 ]
                            Tri Tolosen suuri trans-huijaus...   [ 394097 , teepee , 02.10.2017 10:58:03 ]
                                Terveysruoka kallista?   [ 394132 , Mr.K.A.T. , 03.10.2017 00:09:08 ]
                                    Terveysruoka kallista?   [ 394141 , teepee , 03.10.2017 05:09:00 ]
                                        Terveysruoka kallista?   [ 394161 , Mr.K.A.T. , 04.10.2017 01:36:00 ]
                            Tri Tolosen suuri trans-huijaus...   [ 394098 , teepee , 02.10.2017 11:05:39 ]
        Tri Tolosen suuri trans-huijaus ym puoskarointia Kärkkäisen KauppaSuomi-lehdessä   [ 394074 , PeP , 01.10.2017 13:26:28 ]
            Tri Tolosen suuri trans-huijaus ym puoskarointia Kärkkäisen KauppaSuomi-lehdessä   [ 394075 , Risto Koivula , 01.10.2017 14:01:50 ]
        Anekdoottien huijaus   [ 394131 , Mr.K.A.T. , 02.10.2017 23:54:35 ]
            Anekdoottien huijaus   [ 394157 , PeP , 03.10.2017 16:59:11 ]
    Tri Tolosen suuri trans-huijaus ym puoskarointia Kärkkäisen KauppaSuomi-lehdessä   [ 394073 , Risto Koivula , 01.10.2017 12:05:09 ]