Tietoisuuden voima ja energia

Teppolainen, 8/26/2018 3:33:42 PM, 398617

Lainaus: PeP, 25.08.2018 13:36:59, 398590
Lainaus: Teppolainen, 25.08.2018 12:33:00, 398589
Lainaus: PeP, 25.08.2018 08:38:07, 398588
Lainaus: Teppolainen, 25.08.2018 00:19:21, 398587
Mikä siis luonnonlakeja pitää vakiona ja universumia koherenttina?


Ihan tulee mieleen kansakouluaikainen vitsi: "Pidetäänö teillä mattoja lattialla?"


Sinusta ontologia on siis vitsi? Olemassaolon ei tarvitse perustua mihinkään?

Selitys, jonka mukaan selitystä ei tarvita, on yhtä hyvä selitys kuin se, että vedotaan johonkin uskonnolliseen oppiin.


Nykyisen käsityksen mukaan universumin olemassaolo käynnistyi alkuräjähdyksessä, jonka aiheutti luultavasti kvanttifluktaatio. Samalla syntyivät aika, avaruus ja luonnonlait. Luonnonlakeja täytyy ylläpitää yhtä vähän kuin mattoja täytyy pitää lattialla. Pysyvät ne pitämättäkin.


Kyllä mattojakin pitää jokin lattialla, nimittäin painovoima. Ilman painovoimaa ne olisivat lentäviä mattoja.

Sanoit että tietoisuus on aina sidottu aineeseen ja energiaan. Se ei kuitenkaan ole asian ydin, minkälaisiin alustoihin tietoisuus on kulloinkin sidottu. Asian ydin on se, että tietoisuus on itsessään myös voima.

Ja tässä päästään siihen, että klassisesta mekaniikasta tuttu voiman määritelmä on nähdäkseni perin ongelmallinen. Voima määritellään suureena, jolla on suuruus ja suunta, vektoriavaruuden ollessa rajoittunut kolmiuloitteiseen reaaliavaruuteen ja massan toimiessa voiman suuruuden mittarina, suhteessa ajassa tapahtuvaan muutokseen. Tämä on tietysti luontevaa sikäli, että klassisessa mekaniikassa massan liikeavaruus on juurikin kolmiuloitteinen, ja suhteellisuusteorian neliuloitteisenkin liikeavaruuden vaikutukset voidaan vielä hyvin kuvata kolmiuloitteisilla termeillä.

Tiedetään kuitenkin, että klassinen mekaniikka on pätevyysalueeltaan vain erityistapaus, mutta silti klassisen mekaniikan voiman määritelmässä olevaa meille tuttua vektoriavaruutta ja samalla massaa voiman suuruuden vakiomittana ei juurikaan kohdella niin ikään vain erityistapauksena. Olisikohan näin siksi, että se kyseenalaistaisi materialistiset oletukset voiman sekä energian ja materian suhteesta siten, että voima ei olisikaan aina energiaan ja materiaan sidottu ominaisuus, vaan että myös informaatiolla (kuten tietoisuudella) voi olla voimaa? Ja kun mennään abstrakteihin vuorovaikutussuhteisiin, joilla ei ole reaaliavaruuden termeillä mitattavaa suhdetta reaaliavaruuden tapahtumiin, reaaliavaruuden ja massan rajoitteet voiman mittarina käyvät ilmeisiksi.

Esimerkiksi matematiikassa kahdella yksiköllä on voimaa tuottaa kahden yksikön joukko, ja vain kahden yksikön joukko. Ja matemaattisilla tosiasioilla on voimaa vaikuttaa tapahtumiin reaaliavaruudessa siten, että tapahtumia ohjaavat luonnonlait ovat matemaattisesti ristiriidattomia - esimerkiksi ei voi olla tilannetta, jossa matto samanaikaisesti lentää lattian yläpuolella ja on lattialla levossa.

Samalla tavalla on pakko olla olemassa voima, joka pitää luonnonlait vakioina aina nykyisen mittauskykymme rajoille saakka, ja joka siten pitää universumin koherenttina kokonaisuutena. Jos oletetaan ettei tällaista voimaa olisi, silloin voitaisiin samaan hengenvetoon todellakin väittää, että ei ole olemassa mitään voimaa, joka pitää sen maton kiinni lattiassa. Tai jos väitetään, että luonnonlait itsessään pitävät itsensä vakiona ja universumin koherenttina, silloin samaan hengenvetoon voitaisiin väittää, että matto itsessään on se voima, joka pitää maton kiinni lattiassa.

Omasta mielestäni tämä voima olemassaolomme ja universumin taustalla on universaali tietoisuus.

Mitä tulee yksilölliseen tietoisuuteen meidän universumimme tasolla, se on enemmänkin energeettinen ilmiö kuin materian ilmiö. Aine toimii vain tietoisuuden tallettajana, mutta energia saa aikaan kognitiiviset prosessit, jotka ovat aineellisen tietoisuuden taustalla. Ja nähdäkseni energiakaan ei ole välttämättä ole pelkästään fysikaaliseen aineeseen paikallistettava ominaisuus, koska muutkin kuin aineellisiset voimat voivat saada aikaan fysikaalista työtä (energiahan määritellään kyvyksi tehdä työtä). Eikä tässä tarvitse siis edes mennä siihen, että työtä voi olla muutakin kuin kvantitatiivista, fysikaalisilla suureilla mitattavaa, jolloin puhutaan laadullisesta työstä, synergiasta ja syntropiasta. Jos esimerkiksi synkronisiteetti-ilmiöt ovat todellisia, saavat ne väistämättä aikaan fysikaalista työtä tapahtumaketjussa. Samoin kvantti-ilmiöt vaikuttaisivat saavan aikaan fysikaalista työtä, vaikka ovatkin epälokaaleja eli eivät ole sidottuja aineeseen.


Ghostbox   [ 398470 , Jussi Rantapere , 17.08.2018 11:52:07 ]
    Ghostbox   [ 398471 , Diletant , 17.08.2018 12:13:01 ]
        Ghostbox   [ 398473 , Teppolainen , 17.08.2018 12:38:13 ]
    Ghostbox   [ 398472 , sherlocker , 17.08.2018 12:26:19 ]
        Materialismi   [ 398474 , Teppolainen , 17.08.2018 12:54:11 ]
            Materialismi   [ 398475 , PeP , 17.08.2018 13:01:43 ]
                Materialismi   [ 398476 , Teppolainen , 17.08.2018 14:26:30 ]
                    Materialismi   [ 398492 , sherlocker , 17.08.2018 19:04:01 ]
            Materialismi   [ 398477 , sherlocker , 17.08.2018 14:30:49 ]
                Materialismi   [ 398479 , Teppolainen , 17.08.2018 16:02:30 ]
                    Materialismi   [ 398480 , sherlocker , 17.08.2018 16:51:08 ]
                        Kanavointi = siipikarjan kasvatustermi tai...   [ 398482 , Diletant , 17.08.2018 17:00:33 ]
                            Kanavointi = siipikarjan kasvatustermi tai...   [ 398491 , sherlocker , 17.08.2018 18:32:49 ]
                        Materialismi   [ 398483 , Teppolainen , 17.08.2018 17:00:54 ]
                            Materialismi   [ 398486 , sherlocker , 17.08.2018 17:17:23 ]
                                Materialismi   [ 398498 , Teppolainen , 19.08.2018 17:25:38 ]
                                    Materialismi - Viihteellistä oikeasti!   [ 398499 , Diletant , 19.08.2018 18:49:11 ]
                                        Materialismi - Viihteellistä oikeasti!   [ 398500 , Teppolainen , 19.08.2018 19:27:49 ]
                                            Materialismi - Viihteellistä oikeasti!   [ 398501 , Diletant , 19.08.2018 19:55:32 ]
                        Materialismi   [ 398484 , PeP , 17.08.2018 17:04:11 ]
                            Materialismi   [ 398485 , PeP , 17.08.2018 17:07:47 ]
                                Materialismi   [ 398488 , Teppolainen , 17.08.2018 17:38:12 ]
                                    Materialismi   [ 398489 , sherlocker , 17.08.2018 17:52:34 ]
                                    Materialismi   [ 398490 , PeP , 17.08.2018 17:52:48 ]
                            Materialismi   [ 398487 , sherlocker , 17.08.2018 17:36:34 ]
                    Materialismi   [ 398481 , sherlocker , 17.08.2018 16:58:11 ]
                        Nondualismi   [ 398497 , Teppolainen , 19.08.2018 17:20:14 ]
                            Nondualismi   [ 398502 , sherlocker , 19.08.2018 20:00:30 ]
                                Nondualismi   [ 398504 , Diletant , 19.08.2018 20:18:54 ]
                                    Nondualismi   [ 398506 , Teppolainen , 19.08.2018 21:25:31 ]
                                        Nondualismi   [ 398507 , Diletant , 19.08.2018 21:34:01 ]
                                            Nondualismi   [ 398509 , Teppolainen , 19.08.2018 23:08:19 ]
                                Nondualismi   [ 398505 , Teppolainen , 19.08.2018 21:16:14 ]
                                    Nondualismi   [ 398508 , sherlocker , 19.08.2018 22:33:43 ]
            Materialismi   [ 398478 , Diletant , 17.08.2018 15:06:14 ]
            Materialismi   [ 398553 , MPH , 23.08.2018 15:30:40 ]
                Materialismi   [ 398561 , Teppolainen , 24.08.2018 12:45:33 ]
                    Materialismi   [ 398566 , PeP , 24.08.2018 14:00:24 ]
                        Kivalta kuulostaa, mut en jaksaisi miettiä   [ 398568 , Diletant , 24.08.2018 14:41:12 ]
                        Materialismi   [ 398574 , Teppolainen , 24.08.2018 18:17:05 ]
                            Materialismi   [ 398577 , PeP , 24.08.2018 19:42:34 ]
                                Materialismi   [ 398587 , Teppolainen , 25.08.2018 00:19:21 ]
                                    Materialismi   [ 398588 , PeP , 25.08.2018 08:38:07 ]
                                        Materialismi   [ 398589 , Teppolainen , 25.08.2018 12:33:00 ]
                                            Materialismi   [ 398590 , PeP , 25.08.2018 13:36:59 ]
                                                Tietoisuuden voima ja energia   [ 398617 , Teppolainen , 26.08.2018 15:33:42 ]
                                                    Tietoisuuden voima ja energia   [ 398618 , PeP , 26.08.2018 15:49:53 ]
                                                        Tietoisuuden voima ja energia   [ 398619 , Teppolainen , 26.08.2018 18:16:53 ]
                                                            Tietoisuuden voima ja energia   [ 398620 , PeP , 26.08.2018 18:28:26 ]
                                                                Tietoisuuden voima ja energia   [ 398624 , Teppolainen , 27.08.2018 01:33:36 ]
                                                                    Tietoisuuden voima ja energia   [ 398625 , PeP , 27.08.2018 08:02:21 ]
                                                                        Tietoisuuden voima ja energia   [ 398626 , Diletant , 27.08.2018 10:17:05 ]
                                                                            Tietoisuuden voima ja energia   [ 398629 , Pekka T. , 27.08.2018 12:53:06 ]
                                                                                Tietoisuuden voima, energia ja pöyhkeys   [ 398640 , Diletant , 28.08.2018 10:53:07 ]
                                                                                    Olemassaolon suunnaton pöyhkeys   [ 398653 , Teppolainen , 28.08.2018 15:51:12 ]
                                                                                        Olemassaolon suunnaton pöyhkeys   [ 398661 , PeP , 28.08.2018 21:15:33 ]
                                                                                Tietoisuuden voima ja energia   [ 398790 , riiviö , 08.09.2018 11:14:14 ]
                                            Materialismi   [ 398591 , tyy , 25.08.2018 13:37:44 ]
                                                Materialismi   [ 398596 , PeP , 25.08.2018 14:26:40 ]
                                                    Materialismi   [ 398597 , tyy , 25.08.2018 15:22:25 ]
                                                    Materialismi   [ 398598 , Diletant , 25.08.2018 15:58:57 ]
                                                        Materialismi   [ 398609 , Jouko Koppinen , 26.08.2018 10:45:27 ]
                                                            Materialismi   [ 398611 , Diletant , 26.08.2018 11:33:25 ]
                    Materialismi   [ 398656 , MPH , 28.08.2018 16:53:27 ]
                        Materialismi   [ 398662 , Teppolainen , 28.08.2018 23:17:14 ]
                            Universaali tietoisuus ja valon nopeus   [ 398664 , MPH , 29.08.2018 01:01:10 ]
                                Universaali tietoisuus ja valon nopeus   [ 398665 , PeP , 29.08.2018 08:13:01 ]
                                    Universaali tietoisuus ja valon nopeus   [ 398666 , Diletant , 29.08.2018 08:45:57 ]
                                        Universaali tietoisuus ja valon nopeus   [ 398667 , PeP , 29.08.2018 09:39:12 ]
                                            Universaali tietoisuus ja valon nopeus   [ 398668 , Diletant , 29.08.2018 10:33:48 ]
                                                Universaali tietoisuus ja valon nopeus   [ 398670 , PeP , 29.08.2018 10:48:02 ]
                                    Universaali tietoisuus ja valon nopeus   [ 398675 , Pekka T. , 29.08.2018 18:33:00 ]
                                        Universaali tietoisuus ja valon nopeus   [ 398676 , PeP , 29.08.2018 21:45:02 ]
                                            Skeptikkolahkolaisista   [ 398688 , Diletant , 30.08.2018 11:05:43 ]
                                            Universaali tietoisuus ja valon nopeus   [ 398695 , sherlocker , 30.08.2018 14:25:30 ]
                                                Universaali tietoisuus ja valon nopeus   [ 398696 , Teppolainen , 30.08.2018 14:54:00 ]
                                                    Universaali tietoisuus ja valon nopeus   [ 398697 , Trepidaatio , 30.08.2018 14:58:48 ]
                                                    Universaali tietoisuus ja valon nopeus   [ 398698 , sherlocker , 30.08.2018 15:32:19 ]
                                                    Universaali tietoisuus ja valon nopeus   [ 398700 , Diletant , 30.08.2018 15:42:30 ]
                                                    Universaali tietoisuus ja valon nopeus   [ 398701 , MPH , 30.08.2018 15:42:43 ]
                                                        Universaali tietoisuus ja valon nopeus   [ 398702 , Diletant , 30.08.2018 15:52:28 ]
                                                        Universaali tietoisuus tiedeyhteisössä   [ 398742 , Teppolainen , 01.09.2018 18:33:07 ]
                                                            Universaali tietoisuus tiedeyhteisössä   [ 398744 , MPH , 01.09.2018 21:13:55 ]
                                                                Universaali tietoisuus tiedeyhteisössä   [ 398752 , Diletant , 01.09.2018 22:52:50 ]
                                                Universaali tietoisuus ja valon nopeus   [ 398699 , Diletant , 30.08.2018 15:38:42 ]
        Ghostbox   [ 398494 , Juha Keränen , 18.08.2018 13:15:56 ]
        Ghostbox   [ 398495 , Juha Keränen , 18.08.2018 13:16:01 ]
            Ghostbox   [ 398496 , PeP , 18.08.2018 13:32:34 ]