Paranormaalin käsitteen heikkoudesta jälleen

Teppolainen, 11/6/2019 8:09:55 AM, 402083

Lainaus: sherlocker, 05.11.2019 22:30:47, 402080
Lainaus: Teppolainen, 04.11.2019 03:31:27, 402046
Lainaus: sherlocker, 03.11.2019 19:43:59, 402044

... Niin, miksi kyse olisi haasteen heikkoudesta? Paranormaalit kyvyt vain peliin ja muuttamaan maailmaa, tai edes omaa maailmaansa! Ei siinä mitään näyttötarvetta skepojen suuntaan pitäisi olla. Todistustaakka jne...hohhoijaa


Kyse ei ollut paranormaaleista väitteistä vaan haasteesta. Haasteen heikkoudet eivät riipu mitenkään haastajien heikkouksista.

Skepsiksen tietosanakirjan mukaan "määrittelyvaikeuksien vuoksi käsitteestä ”paranormaali ilmiö” olisikin ehkä syytä luopua, ja sen sijaan käyttää nimitystä outo tai epätavallinen ilmiö. Tällöin ei tehdä tutkimusta edeltäviä oletuksia ilmiöiden luonteesta ja selityksestä, tai edes niiden olemassaolosta." ... "Jos sitä käyttää, olisi kuitenkin syytä muistaa, että se on pikemminkin synonyymi sanalle epätavallinen tai outo, ja että ”paranormaalit” ilmiöt voidaan mahdollisesti selittää tunnetuilla teorioilla tai ilman henkisen ulottuvuuden olettamista, jos kyseistä ilmiötä on ylipäätään olemassa. Paranormaaleja kokemuksia (esim. kokemuksia telepatiasta tai psykokinesiasta) voidaan myös lähestyä ”materiaalis-tieteellisesti”."

Skepsiksen tietosanakirjan paranormaalin synonyymiksi tarkoittamia "outoja tai epätavallisia ilmiöitä" todistetaan todellisiksi tuon tuostakin. Tietysti on samaan hengenvetoon todettava, että usein paranormaalin käsitteeseen liitetään ehto, että ilmiön todelliseksi osoittamisesta seuraisi paradigman muutos luonnontieteissä, ts. se ettei ilmiötä "voi selittää tekemättä tieteeseen suuria muutoksia". Myös ydintiedon käsitteen kautta paranormaalin käsitettä on pyritty määärittelemään.
https://www.skepsis.fi/Ihmeellinen/paranormaali_ilmio.html
https://fi.wikipedia.org/wiki/Paranormaali_ilmi%C3%B6
https://sites.google.com/site/parapsykologia/taustaa/mita-on-parapsykologia

Kaikkia määritelmiä yhdistää se ongelma, että historian varrella esitetyissä väitteissä käsitellyt ilmiöt, joita voisi yhdistää tai on yhdistetty paranormaalin käsitteeseen, ovat hyvin monenlaisia ja kattavastakin määritelmästä voi kysyä, kuinka tieteellisesti mielenkiintoinen sellainen käsite on, joka kattaa joukon toisiinsa liittymättömiä asioita erilaisten assosiaatioiden pohjalta ja joka perustuu negatiiviseen määrittelyyn siitä, mitä se EI ole.

Sitä vastoin esimerkiksi psi-ilmiöiden käsite on mahdollista määritellä hyvin eksaktisti ja sellaisen positiivisen määrittelyn avulla, joka rajaa ilmiön selittämiseksi mahdollisten falsifioitavissa olevien hypoteesien joukkoa (toisin kuin sellainen määrittely, jossa kuvataan mitä ilmiö ei ole). Se tapahtuu kuvaamalla psi-ilmiöitä potentiaalisen toimintamekanismin kautta. Ensinnäkin psi-ilmiöstä voidaan käyttää tässä yhteydessä synonyyminä Yhdysvaltain puolustusvoimien Tähtiportti-tutkimushankkeessa kehitettyä käsitettä anomaalinen kognitio, joka selkeästi erottaa sen muista tästä hieman eroavista psi-ilmiöiden määrittelytavoista. Anomaalinen kognitio voidaan kuvata tapahtumaksi, jossa käsitellään tulevaisuudesta menneisyyteen siirtynyttä todennettavissa olevaa tietoa tai joka tunnettujen fysikaalisten lainalaisuuksien poissulkemisen jälkeen toimii ikään kuin tällaista tietoa olisi käsitelty.


En ehkä päässyt oikein perille mitä halusit kertoa, mutta ilmeiseti jotain siihen suuntaan että ilmiöiden todellisuus on jotenkin käsitteellinen ongelma.

Itse lähtisin mieluummin liikkeelle pragmatismismin suunnasta eli jos jokin ilmiö toimii meidän maailmassamme, se on totta ja jos ei toimi, niin sitä ei toistaiseksi ole olemassa.

Paranormaalien kokemusten suhteen materiaalis-tieteellinen lähestymistapa, jonka sanot lainanneesi Skepsiksen tietosanakirjasta, on varmaan ihan hyvä lähtökohta.


Ilmiöt pitää ensin määritellä jotta voidaan sanoa, onko niitä olemassa. Skepsiksen oman tietosanakirjan mukaan käsitteestä "paranormaali ilmiö" on syytä luopua.


Skepsis hävisi jälleen   [ 402023 , Teppolainen , 31.10.2019 22:48:33 ]
    Skepsis hävisi jälleen   [ 402025 , sherlocker , 01.11.2019 11:24:17 ]
    Skepsis hävisi jälleen   [ 402026 , _Wesa_ , 01.11.2019 14:21:27 ]
        Skepsis hävisi jälleen   [ 402028 , Teppolainen , 01.11.2019 22:30:58 ]
            Skepsis hävisi jälleen   [ 402029 , _Wesa_ , 02.11.2019 06:04:41 ]
                Skepsis hävisi jälleen   [ 402030 , Teppolainen , 02.11.2019 13:23:51 ]
                    Skepsis hävisi jälleen   [ 402031 , _Wesa_ , 02.11.2019 15:50:44 ]
                        Skepsis hävisi jälleen   [ 402032 , Teppolainen , 02.11.2019 20:45:47 ]
                            Skepsis hävisi jälleen   [ 402033 , _Wesa_ , 03.11.2019 05:14:48 ]
                                Skepsis hävisi jälleen   [ 402034 , Teppolainen , 03.11.2019 13:08:48 ]
                                    Skepsis hävisi jälleen   [ 402035 , _Wesa_ , 03.11.2019 14:24:19 ]
                                        Skepsis hävisi jälleen   [ 402036 , Teppolainen , 03.11.2019 15:46:22 ]
                                            Skepsis hävisi jälleen   [ 402037 , _Wesa_ , 03.11.2019 16:05:02 ]
                                                Skepsis hävisi jälleen   [ 402039 , Teppolainen , 03.11.2019 16:20:07 ]
                                                    Skepsis hävisi jälleen   [ 402040 , _Wesa_ , 03.11.2019 16:45:49 ]
                                            Skepsiksen vanhentunut haaste   [ 402038 , Teppolainen , 03.11.2019 16:18:18 ]
                                                Skepsiksen vanhentunut haaste   [ 402041 , sherlocker , 03.11.2019 17:13:04 ]
                                                    Haasteen heikkouksista jälleen   [ 402043 , Teppolainen , 03.11.2019 19:06:12 ]
                                                        Haastajien heikkoudesta jälleen   [ 402044 , sherlocker , 03.11.2019 19:43:59 ]
                                                            Paranormaalin käsitteen heikkoudesta jälleen   [ 402046 , Teppolainen , 04.11.2019 03:31:27 ]
                                                                Paranormaalin käsitteen heikkoudesta jälleen   [ 402080 , sherlocker , 05.11.2019 22:30:47 ]
                                                                    Paranormaalin käsitteen heikkoudesta jälleen   [ 402083 , Teppolainen , 06.11.2019 08:09:55 ]
                                            Skepsis hävisi jälleen   [ 402047 , _Wesa_ , 04.11.2019 15:57:40 ]
                                                Skepsis hävisi jälleen   [ 402049 , Teppolainen , 04.11.2019 16:56:40 ]
                                                    Skepsis hävisi jälleen   [ 402050 , _Wesa_ , 04.11.2019 17:27:46 ]
                                                        Skepsis hävisi jälleen   [ 402052 , Teppolainen , 04.11.2019 18:06:42 ]
                                                            Skepsis hävisi jälleen   [ 402053 , _Wesa_ , 04.11.2019 18:21:58 ]
                                                                Skepsis hävisi jälleen   [ 402055 , Teppolainen , 04.11.2019 18:54:21 ]
                                                                    Skepsis hävisi jälleen   [ 402056 , _Wesa_ , 04.11.2019 19:01:01 ]
                                                                        Skepsis hävisi jälleen   [ 402058 , Teppolainen , 04.11.2019 19:30:57 ]
                                                                            Skepsis hävisi jälleen   [ 402063 , _Wesa_ , 05.11.2019 16:29:58 ]
                                                                                Skepsis hävisi jälleen   [ 402067 , Teppolainen , 05.11.2019 17:33:15 ]
                                                                                    Skepsis hävisi jälleen   [ 402070 , _Wesa_ , 05.11.2019 18:01:55 ]
                                                                                        Skepsis hävisi jälleen   [ 402078 , Teppolainen , 05.11.2019 22:07:01 ]
                                                                                            Skepsis piilottelee tuorempia lehtiäkin   [ 402079 , Teppolainen , 05.11.2019 22:11:05 ]
                                                                                            Skepsis hävisi jälleen   [ 402081 , _Wesa_ , 06.11.2019 06:08:12 ]