Sika-apina kimeeri syntynyt ja kuollut, vastaava ihmisen ja apinan kimeeri tutkimuksen alla

Teppolainen, 12/21/2019 2:36:03 PM, 402558

Lainaus: _Wesa_, 21.12.2019 09:39:45, 402552
Teppolainen kirjoitti 17.12.2019 (402539)...

> Eli sinun mielestäsi esimerkiksi puhelinliittymät pitää
> kieltää henkilöiltä, jotka ovat rikkoneet tieteen eettisiä
> sääntöjä? Jos ei, silloinhan se ei yllä kaikille
> tasoille.

Ei pidä. Puheena on tieteen tekeminen, sen kaikki tasot mukaanlukien julkaisut.


Julkaiseminen ei ole osa tieteen tekemistä, se on osa tieteellistä keskustelua. Kyse tieteen arvovapaudesta ja pyrkimyksestä rajoittaa tutkijoiden ilmaisunvapautta perusteilla, jotka eivät liity mitenkään tutkimustulosten tieteellisten pätevyyden kannalta relevantteihin asioihin.

"Hyvä tarkoitus" eli epäeettisten tutkijoiden julkaisunvapauden rajoittaminen ei ensinnäkään todellisuudessa rajoita julkaisunvapautta, koska he voivat julkaista tutkimuksensa milloin vain internetissä kenenkään rajoittamatta, joten jos sillä tavoitellaan tällaista, tavoite on epärealistinen ja kertoo paljon julkaisun kyvystä järkeillä. Tietysti kyse voi olla siitä ettei haluta lisätä epäeettisesti toiminaan tutkijan arvovaltaa, mutta tähän se voi vaikuttaa myös julkaisemalla tutkimuksen tutkimuksen toteuttamistavan tuomitsevalla otteella.

Jos taas kuitenkin halutaan pikemminkin suojella julkaisun mainetta, se on ongelmallinen tavoite, koska se altistaa julkaisun erilaisille muoti-ilmiöille yleisemminkin (esimerkiksi julkaisu saattaa mainesyistä vältellä päteviä eettisesti toteutettuja tutkimuksia, jotka koskevat jotain kiistanalaista aihetta kuten parapsykologiaa tai älykkyysosamäärän periytyvyyttä ihmispopulaatioiden suhteen). Jos julkaisupolitiikkaan vaikuttavat sosiaalinen paine tai tutkimuksen johtopäätökset, se on asettunut selkeästi pseudoskeptismin puolelle.

Jos epäeettistä tutkimusta itsessään ei voi julkaista, voiko mielestäsi julkaista sitten metatasolla tutkimuksen, joka koskee epäeettistä tutkimusta? Vaikka julkaisijana olisi alkuperäisen tutkimuksen tekijä itse? Voiko esimerkiksi natsien epäeettisistä tutkimuksista julkaista vertaisarvioidun tutkimuksen, jos tutkimuksen tekijä on itsekin natsi? Mihin raja vedetään?

Jos tavoitteena on se, että ei anneta vähääkään julkaisemisen tuomaa arvovaltaa epäeettisesti tai jopa rikollisesti toimineelle tutkijalle hyväksymällä tutkimus julkaistavaksi, se on sinänsä ihan kunnioitettava tavoite. Vaakakupissa on kuitenkin toisaalta tieteen eettiset pelisäännöt, jonka mukaan on väärin varastaa ansioita toiselta tutkijalta, julkaisemalla tutkimustulokset jotka toinen tutkija on tiettävästi saavuttanut ensin. Onko oikein rangaista epäeettistä tutkijaa tukemalla itse epäeettistä toimintaa? Ja toisekseen, jos kyse on siitä ettei haluta antaa arvovaltaa arvovaltaa epäeettisesti tai jopa rikollisesti toimineelle tutkijalle, miksei tämä koske yhtälaisesti myös vapaa-ajalla tehtyjä epäeettisiä ja rikollisia tekoja?

Lisäksi tällainen toiminta tarjoaa tekosyitä myös tutkimusten hylkäämiselle muilla ei-tieteellisillä perusteilla, alentaa mahdollisesti kynnystä välttää joitakin tiettyjä aiheita tai jopa vetää pois jo julkaistu tutkimus, jos se herättää kielteisen vastareaktion, joka ei liity tutkimuksen tieteelliseen pätevyyteen. Ja näitähän on nähty.

Lainaus: _Wesa_, 21.12.2019 09:39:45, 402552

Olit äskettäin kovin huolissasi rokotetutkimukseen liittyvästä rikostutkinnasta. Kuinka se sopii yhteen näkökantasi kanssa?


Kyseinen rikostutkinta liittyi petokseen, joka ei herätä kysymyksiä vain tutkimuslaitoksen eettisten periaatteiden toteutumisesta vaan myös tutkimusten tieteellisestä sisällöstä.

Toisekseen, en ole vastustanut sitä että tutkija irtisanotaan työstään jos hän toimii epäeettisesti. Olen kyseenalaistanut vain sen, kuinka herkästi voidaan rajoittaa epäeettisesti toimivan tutkijan julkaisunvapautta vertaisarvioidussa lehdessä.

Ok, mielestäni voi olla tilanteita joissa tutkijan rikkeet ovat niin painavia, ettei hänelle voida antaa ansiota, jota tutkimuksen julkaiseminen saattaisi tuoda. Mutta mielestäni tämän ei tulisi liittyä mitenkään siihen, onko tutkija tehnyt rikkeensä osana tutkimustyötä vaiko ovatko rikkeet tapahtuneet tutkijan vapaa-ajalla. Jos esimerkiksi on syyllistynyt törkeään lasten hyväksikäyttöön tai vakavaan henkirikokseen, ainakin tällaisen tutkijan nimi pitäisi jättää pois julkaisusta, jos mahdollista. Jos on selvää että tutkija saa tai tulisi saamaan nimen pois jättämisestä huolimatta mainetta ja ansioita, silloin tutkimus voidaan jättää kokonaan julkaisematta. Riippuu mielestäni paljon siitäkin, kuinka tuoreita rikkeet ovat ja onko tutkija jo suorittanut rangaistuksensa, ja onko hän sittemmin palannut kaidalle tielle.

Jos rajoitetaan kovin kevyin perustein, sen vuoksi että teko on jossain maassa tai kulttuurissa epäeettinen, tai kenties rikos, josta pääsee sakoilla, luodaan taas kerran ennakkotapaus, jossa Saudi-Arabian kaltaisetkin maat voivat rajoittaa omien tutkimusjulkaisujensa julkaisunvapautta vedoten omiin syrjiviin lakeihinsa ja käytäntöihinsä. Tai vielä pahempaa, tieteelliset julkaisut voivat ajautua politiikan teon välineiksi. Jos esimerkiksi USA:n sanktioiden kohteena olevalta venäläiseltä tutkijalta kielletään julkaisunvapaus Naturen sivuilla, vastauksena venäläiset julkaisut voivat kieltää julkaisemisen yhdysvaltalaisilta nobelisteilta venäläisissä vertaisarvioiduissa julkaisuissa.

Ja jälleen ollaan pseudoskeptismin ytimessä, jos tutkimusten julkaisemista lähdetään rajoittamaan sen perusteella, mitkä ovat tutkijat taustat.

Lainaus: _Wesa_, 21.12.2019 09:39:45, 402552

> Toiset julkaisut voisivat olla sitä mieltä
> että naisten tekemiä tutkimuksia ei voi julkaista, koska
> on epäeettistä antaa naisille lupa tehdä tieteellistä
> tutkimusta.

Silloin äänestetään jaloillaan.


Markkinatalousperiaate tieteellisissä julkaisuissa ei toimi, koska on aiheita joihin erikoistuneet kaikki vertaisarvioidut tutkimusjulkaisut itsessään voidaan herkästi leimata pseudotieteellisiksi. Esimerkiksi parapsykologia on tällainen aihe, jonka vertaisarvioituja tutkimusjulkaisuja systemaattisesti leimataan pseudotieteellisiksi julkaisuiksi.

Ei siis auta äänestää jaloillaan sellaisia julkaisuja, jotka eivät ole suostuneet julkaisemaan parapsykologian tutkimustuloksia tekaistuilla perusteilla tai ovat toimineet muutoin kyseenalaiseksi katsottavalla tavalla parapsykologian tutkijoiden näkökulmasta, jos lopulta sen seurauksena jäljelle jää vaihtoehto julkaista parapsykologian vertaisarvioidussa tutkimusjulkaisussa, jota pidetään laajalti pseudotieteellisenä, vaikka sen julkaisukriteerit olisivatkin todellisuudessa korkealla.

JUURI TÄMÄN TAKIA on kyseenalaista ajatella, että yksistään tieteellisillä julkaisuilla pitäisi olla valta määritellä omat julkaisukriteerinsä, vaikka niihin sisältyisi ei-tieteellisiä kriteerejä (kuten tutkimusetiikka). Mielestäni pitäisi olla jotain pelisääntöjä, millä perusteella tieteelliset julkaisut voivat asettaa omat julkaisukriteerinsä, koska muutoin heikoimmat ja syrjityimmät tutkimusalat jäävät helposti jalkoihin.

Lainaus: _Wesa_, 21.12.2019 09:39:45, 402552

> Kolmannet voisivat etiikkaan vedoten sanoa
> että parapsykologisia tutkimuksia ei voi julkaista, koska
> on epäeettistä kuluttaa arvokkaita resursseja
> tutkimuksiin, joiden tulosten "tiedetään" olevan etukäteen
> mahdottomia. Ja näin päästään askel askeleelta lähemmäksi
> pseudoskeptismin kovaa ydintä, tiedejulkaisemisen
> etiikkaan vedoten.

No, toimiiko joku näin?


Tämän suuntaista on tapahtunut mutta en nyt löytänyt sitä käsiini.

Muokannut: Teppolainen, 12/21/2019 2:36:37 PM


Lasen geenimuokkaus nääisi menneen pieleen   [ 402394 , Risto Koivula , 05.12.2019 22:16:27 ]
    Lasen geenimuokkaus nääisi menneen pieleen   [ 402413 , Teppolainen , 06.12.2019 20:48:50 ]
        Sika-apina syntynyt, apinan ja ihmisen sekasikiö on jo kehitteillä Kiinassa   [ 402449 , Teppolainen , 09.12.2019 22:58:07 ]
            Sika-apina kimeeri syntynyt ja kuollut, vastaava ihmisen ja apinan kimeeri tutkimuksen alla   [ 402459 , Otto Mäkelä , 12.12.2019 00:09:47 ]
                Sika-apina kimeeri syntynyt ja kuollut, vastaava ihmisen ja apinan kimeeri tutkimuksen alla   [ 402464 , Teppolainen , 12.12.2019 09:16:18 ]
                    Sika-apina kimeeri syntynyt ja kuollut, vastaava ihmisen ja apinan kimeeri tutkimuksen alla   [ 402491 , Teppolainen , 14.12.2019 16:11:38 ]
                        Sika-apina kimeeri syntynyt ja kuollut, vastaava ihmisen ja apinan kimeeri tutkimuksen alla   [ 402494 , _Wesa_ , 14.12.2019 17:51:15 ]
                            Sika-apina kimeeri syntynyt ja kuollut, vastaava ihmisen ja apinan kimeeri tutkimuksen alla   [ 402495 , Teppolainen , 14.12.2019 18:27:01 ]
                                Sika-apina kimeeri syntynyt ja kuollut, vastaava ihmisen ja apinan kimeeri tutkimuksen alla   [ 402496 , _Wesa_ , 14.12.2019 19:36:38 ]
                                    Sika-apina kimeeri syntynyt ja kuollut, vastaava ihmisen ja apinan kimeeri tutkimuksen alla   [ 402503 , _Wesa_ , 15.12.2019 11:10:51 ]
                                        Sika-apina kimeeri syntynyt ja kuollut, vastaava ihmisen ja apinan kimeeri tutkimuksen alla   [ 402507 , Teppolainen , 15.12.2019 14:44:12 ]
                                            Sika-apina kimeeri syntynyt ja kuollut, vastaava ihmisen ja apinan kimeeri tutkimuksen alla   [ 402523 , _Wesa_ , 16.12.2019 15:43:12 ]
                                                Sika-apina kimeeri syntynyt ja kuollut, vastaava ihmisen ja apinan kimeeri tutkimuksen alla   [ 402524 , Teppolainen , 16.12.2019 16:02:13 ]
                                                    Sika-apina kimeeri syntynyt ja kuollut, vastaava ihmisen ja apinan kimeeri tutkimuksen alla   [ 402526 , PeP , 16.12.2019 16:44:10 ]
                                                    Sika-apina kimeeri syntynyt ja kuollut, vastaava ihmisen ja apinan kimeeri tutkimuksen alla   [ 402528 , _Wesa_ , 16.12.2019 17:45:13 ]
                                                    Sika-apina kimeeri syntynyt ja kuollut, vastaava ihmisen ja apinan kimeeri tutkimuksen alla   [ 402530 , _Wesa_ , 16.12.2019 19:16:46 ]
                                                        Sika-apina kimeeri syntynyt ja kuollut, vastaava ihmisen ja apinan kimeeri tutkimuksen alla   [ 402531 , Teppolainen , 16.12.2019 20:35:52 ]
                                                            Sika-apina kimeeri syntynyt ja kuollut, vastaava ihmisen ja apinan kimeeri tutkimuksen alla   [ 402532 , _Wesa_ , 17.12.2019 07:00:48 ]
                                                                Sika-apina kimeeri syntynyt ja kuollut, vastaava ihmisen ja apinan kimeeri tutkimuksen alla   [ 402536 , Teppolainen , 17.12.2019 13:12:33 ]
                                                                    menet asioiden edelle   [ 402537 , mmm , 17.12.2019 13:20:52 ]
                                                                    Sika-apina kimeeri syntynyt ja kuollut, vastaava ihmisen ja apinan kimeeri tutkimuksen alla   [ 402538 , _Wesa_ , 17.12.2019 19:29:48 ]
                                                                        Sika-apina kimeeri syntynyt ja kuollut, vastaava ihmisen ja apinan kimeeri tutkimuksen alla   [ 402539 , Teppolainen , 17.12.2019 20:55:26 ]
                                                                            Sika-apina kimeeri syntynyt ja kuollut, vastaava ihmisen ja apinan kimeeri tutkimuksen alla   [ 402540 , PeP , 17.12.2019 22:33:07 ]
                                                                                Sika-apina kimeeri syntynyt ja kuollut, vastaava ihmisen ja apinan kimeeri tutkimuksen alla   [ 402541 , Teppolainen , 17.12.2019 23:10:22 ]
                                                                                    Sika-apina kimeeri syntynyt ja kuollut, vastaava ihmisen ja apinan kimeeri tutkimuksen alla   [ 402553 , _Wesa_ , 21.12.2019 09:53:10 ]
                                                                                        Sika-apina kimeeri syntynyt ja kuollut, vastaava ihmisen ja apinan kimeeri tutkimuksen alla   [ 402555 , Teppolainen , 21.12.2019 12:13:17 ]
                                                                                            Sika-apina kimeeri syntynyt ja kuollut, vastaava ihmisen ja apinan kimeeri tutkimuksen alla   [ 402556 , Trepidaatio , 21.12.2019 12:29:31 ]
                                                                                                Sika-apina kimeeri syntynyt ja kuollut, vastaava ihmisen ja apinan kimeeri tutkimuksen alla   [ 402557 , Teppolainen , 21.12.2019 13:15:08 ]
                                                                                                    Koko sitaatti   [ 402559 , Trepidaatio , 21.12.2019 15:05:21 ]
                                                                                                        Koko sitaatti   [ 402560 , Teppolainen , 21.12.2019 15:58:26 ]
                                                                                                            Koko sitaatti   [ 402561 , Trepidaatio , 21.12.2019 16:11:09 ]
                                                                                                                Evolutionaarinen etiikka   [ 402562 , Teppolainen , 21.12.2019 16:51:00 ]
                                                                                                                    Evolutionaarinen etiikka   [ 402563 , Trepidaatio , 22.12.2019 10:47:30 ]
                                                                                                                        Epäeettiset ihmiskokeet pelastivat satoja miljoonia ihmishenkiä   [ 402564 , Teppolainen , 22.12.2019 12:10:34 ]
                                                                                                                            Epäeettiset ihmiskokeet pelastivat satoja miljoonia ihmishenkiä   [ 402565 , Trepidaatio , 22.12.2019 12:27:39 ]
                                                                                                                            Epäeettiset ihmiskokeet pelastivat satoja miljoonia ihmishenkiä   [ 402580 , _Wesa_ , 28.12.2019 11:07:22 ]
                                                                                                                    Ihmisyhteiskunta ei ole luonteeltaan, olemukseltaan "darwinilainen (eikä muukaan) geeni-ilmiö   [ 402569 , Risto Koivula , 24.12.2019 16:33:20 ]
                                                                                                                    Evolutionaarinen etiikka   [ 402578 , _Wesa_ , 28.12.2019 10:55:46 ]
                                                                                            Sika-apina kimeeri syntynyt ja kuollut, vastaava ihmisen ja apinan kimeeri tutkimuksen alla   [ 402577 , _Wesa_ , 28.12.2019 10:54:57 ]
                                                                            Sika-apina kimeeri syntynyt ja kuollut, vastaava ihmisen ja apinan kimeeri tutkimuksen alla   [ 402552 , _Wesa_ , 21.12.2019 09:39:45 ]
                                                                                Sika-apina kimeeri syntynyt ja kuollut, vastaava ihmisen ja apinan kimeeri tutkimuksen alla   [ 402558 , Teppolainen , 21.12.2019 14:36:03 ]
                                                            Sika-apina kimeeri syntynyt ja kuollut, vastaava ihmisen ja apinan kimeeri tutkimuksen alla   [ 402533 , PeP , 17.12.2019 07:34:47 ]
                                                                Sika-apina kimeeri syntynyt ja kuollut, vastaava ihmisen ja apinan kimeeri tutkimuksen alla   [ 402534 , PeP , 17.12.2019 07:54:26 ]
                                                                    Sika-apina kimeeri syntynyt ja kuollut, vastaava ihmisen ja apinan kimeeri tutkimuksen alla   [ 402535 , Teppolainen , 17.12.2019 13:02:39 ]
        Lasen geenimuokkaus nääisi menneen pieleen   [ 402451 , Trepidaatio , 11.12.2019 11:37:33 ]
            Lasen geenimuokkaus nääisi menneen pieleen   [ 402452 , Teppolainen , 11.12.2019 12:29:59 ]
                Sika ja apina   [ 402453 , Trepidaatio , 11.12.2019 12:37:39 ]
                    Sika ja apina   [ 402456 , Teppolainen , 11.12.2019 17:45:59 ]
                        Sika ja apina   [ 402463 , Trepidaatio , 12.12.2019 08:35:58 ]
                            Sika ja apina   [ 402465 , Teppolainen , 12.12.2019 09:26:37 ]
                                laatu ja etiikka   [ 402466 , mmm , 12.12.2019 10:17:35 ]
                                    laatu ja etiikka   [ 402467 , Teppolainen , 12.12.2019 16:01:53 ]
                                        laatu ja etiikka   [ 402468 , mmm , 12.12.2019 17:01:12 ]
                                            laatu ja etiikka   [ 402469 , PeP , 12.12.2019 19:46:18 ]
                                            Vastaus HIV-skeptikolle   [ 402470 , Teppolainen , 12.12.2019 21:50:43 ]
                                                lue ensin, mitä postaat   [ 402471 , mmm , 12.12.2019 22:00:32 ]
                                                    Naturen pseudoskeptismiongelma syvenee   [ 402474 , Teppolainen , 13.12.2019 09:20:55 ]
                                                        Naturen pseudoskeptismiongelma syvenee   [ 402475 , PeP , 13.12.2019 09:36:12 ]
                                                            Naturen pseudoskeptismiongelma syvenee   [ 402478 , Teppolainen , 13.12.2019 10:01:39 ]
                                                                korjataan perustava väärinymmärrys   [ 402481 , mmm , 13.12.2019 10:33:49 ]
                                                                Naturen pseudoskeptismiongelma syvenee   [ 402483 , PeP , 13.12.2019 13:22:18 ]
                                                                    Naturen pseudoskeptismiongelma syvenee   [ 402493 , Teppolainen , 14.12.2019 16:40:34 ]
                                                                        Alkeita vertaisarvioinnista   [ 402498 , mmm , 14.12.2019 19:47:58 ]
                                                                            Alkeita vertaisarvioinnista   [ 402499 , Teppolainen , 14.12.2019 20:32:08 ]
                                                                                Alkeita vertaisarvioinnista   [ 402501 , mmm , 14.12.2019 21:09:00 ]
                                                                                    Alkeita Naturen pseudoskeptismin myötäilystä   [ 402505 , Teppolainen , 15.12.2019 14:38:41 ]
                                                                                        Alkeita englannin kielestä   [ 402508 , mmm , 15.12.2019 14:48:51 ]
                                                                                            Alkeita kontekstin siteeraamisesta   [ 402509 , Teppolainen , 15.12.2019 14:57:55 ]
                                                                                                Alkeita kontekstin siteeraamisesta   [ 402513 , mmm , 15.12.2019 15:54:03 ]
                                                                                                    Alkeita kontekstin siteeraamisesta   [ 402515 , Teppolainen , 15.12.2019 16:20:20 ]
                                                                                                        Alkeita kontekstin siteeraamisesta   [ 402518 , mmm , 15.12.2019 16:43:39 ]
                                                                                                            Alkeita kontekstin siteeraamisesta   [ 402519 , Teppolainen , 15.12.2019 17:19:24 ]
                                                        missä julkaistu?   [ 402477 , mmm , 13.12.2019 09:57:40 ]
                                                            Pseudoskeptismi vaivaa myös MIT Technology Review -julkaisua   [ 402479 , Teppolainen , 13.12.2019 10:11:18 ]
                                                                hyvä että korjaat "väärin muistamisesi"   [ 402480 , mmm , 13.12.2019 10:18:25 ]
                                                                    hyvä että korjaat "väärin muistamisesi"   [ 402484 , Teppolainen , 14.12.2019 01:51:55 ]
                                                                        hyvä että korjaat "väärin muistamisesi"   [ 402486 , mmm , 14.12.2019 10:26:19 ]
                                                                            hyvä että korjaat "väärin muistamisesi"   [ 402487 , Teppolainen , 14.12.2019 13:18:53 ]
                                                                                hyvä että korjaat "väärin muistamisesi"   [ 402488 , mmm , 14.12.2019 14:47:12 ]
                                                                                    Tiedelehden käsitys Naturen PAHENEVASTA pseudoskeptismiongelmasta   [ 402489 , Teppolainen , 14.12.2019 15:30:05 ]
                                                                                        "muistiko" petti   [ 402490 , mmm , 14.12.2019 15:58:14 ]
                                                                                            Skeptikon muisti petti kohdatessaan Naturen järkyttävän pseudoskeptismin   [ 402492 , Teppolainen , 14.12.2019 16:19:13 ]
                                                                                                Neuvoja trollailuun   [ 402497 , mmm , 14.12.2019 19:37:11 ]
                                                                                                    Neuvoja pseudoskeptismin vastustamiseen   [ 402500 , Teppolainen , 14.12.2019 20:42:47 ]
                                                                                                        palataan alkuun   [ 402502 , mmm , 14.12.2019 21:27:54 ]
                                                                                                            Neuvoja Naturen pseudoskeptismiongelman pitämiseen kirkkaana mielessä   [ 402504 , Teppolainen , 15.12.2019 14:27:34 ]
                                                                                                                homma ei toimi noin   [ 402506 , mmm , 15.12.2019 14:41:38 ]
                                                                                                                    homma ei toimi epärehellisyydellä ja pseudoskeptismillä   [ 402510 , Teppolainen , 15.12.2019 15:09:13 ]
                                                                                                                        selitänkö hitaammin   [ 402512 , mmm , 15.12.2019 15:50:36 ]
                                                                                                                            selitän hitaammin   [ 402514 , Teppolainen , 15.12.2019 16:13:57 ]
                                                                                                                                selitän hitaammin   [ 402517 , mmm , 15.12.2019 16:33:32 ]
                Lasen geenimuokkaus nääisi menneen pieleen   [ 402454 , PeP , 11.12.2019 13:25:07 ]
                    Lasen geenimuokkaus nääisi menneen pieleen   [ 402455 , Teppolainen , 11.12.2019 17:43:21 ]
                    Lasen geenimuokkaus nääisi menneen pieleen   [ 402461 , Risto Koivula , 12.12.2019 04:03:47 ]
                        Lasen geenimuokkaus nääisi menneen pieleen   [ 402462 , PeP , 12.12.2019 07:51:32 ]