Jokaisella aikuisella on sekä sex- että gender-sukupuoli

Risto Koivula, 12/16/2020 12:18:31 PM, 404229

Lainaus: Teppolainen, 09.12.2020 23:15:14, 404170
Perinteisesti sukupuolia on ajateltu olevan kaksi, mies ja nainen. Välimuodot on laskettu olevan tässä luokittelussa sukupuolten välimuotoja, esimerkiksi kaksineuvoisten nimikkeellä. Kun puhutaan kolmannesta sukupuolesta, usein ei tarkoiteta fyysisten sukupuolten välimuotoa vaan sosiaalisia sukupuolia, joita katsotaan olevan useampi kuin kaksi.

Ylellä kuitenkin THL:n asiantuntija vihjasi siihen suuntaan, että sukupuolia olisikin yksi - esimerkiksi biologista ja sosiaalista sukupuolta ei hänen mukaansa tule erotella toisistaan: https://areena.yle.fi/1-50390002

Hänen kertomansa valossa sukupuolten moninaisuus tarkoittaa sitä, että sukupuolia ei voi mitenkään eritellä toisistaan vaan ne muodostavat pikemminkin jatkumon, joiden kategorisointiin ja rajanvetoihin on yhtä monta tapaa kuin ihmisiäkin. Tästä syystä voi tulkita, että sukupuolia onkin vain yksi, jossa skaalan ääripäät ovat mies ja nainen.

Mikä tämän sukupuolen nimi sitten olisi, on varmaan kiistakapula, johon ei ole helppoa ratkaisua. Järkevin ratkaisu olisi varmaan se, että olisi lukuisia sanoja, jotka kuvaisivat yhtä ja samaa samaa sukupuolta vain eri näkökulmista. Tällöin olisi henkilön sukupuolen kannalta se ja sama, kuvaisiko jotakuta "mieheksi" vain "naiseksi", koska perimmiltään ne tarkoittavat samaa sukupuolta, vaikka niihin liitetäänkin sukupuolen sisällä olevan skaalan sisällä erilaisia asioita. Esimerkiksi transsukupuolista naista voi kuvata hyvin mieheksi, koska se tarkoittaa perimmiltään samaa sukupuolta kuin nainenkin ja siinä näin ollen tunnustetaan hänen sukupuolensa kuten tapana on. Tällöin on helppo kysymättä tunnustaa myös sellaisen henkilön sukupuoli, joka ei ole sukupuoltaan tuonut ilmi, koska puhuteltiinpa häntä miten vain, sukupuolitermit viittavat silti hänen sukupuoleensa.


Rantala on hölynpölläri. Periaatteessa jokaisella opn sekä biologinen sex-sukupuoli että sosiaalinen gender-sukupuoli. Ne voivat olla tavalliset tai jotakin vähän muuta. Jos gender ei pelaa, ei pelaa sexkään, ihmisellä. Gender yleisesti ottaen päättää...

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/269512?page=2#269762

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/379374?page=1#379374

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2014/07/turu-tiaret-ulkomaalaisille-puoskari-psykologiaa-veronmaksajien-rahoilla


https://smell.dating/readings/review_immune_vs_hormone.pdf

35 Rantala MJ, Jokinen I, Kortet R, Vainikka A, Suhonen J. Do pheromones reveal male immunocompetence? Proc Biol Sci 2002; 269 :1681–5

https://www.researchgate.net/publication/11184765_Do_pheromones_reveal_immunocompetence

Article (PDF Available)  in Proceedings of the Royal Society B: Biological Scien-ces 269(1501):1681-5 · September 2002 with 57 Reads DOI: 10.1098/rspb.2002.2056 · Source: PubMed

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/10/skepsis-hopsis-poisti-14-vuotta-vanhan-historiallisen-keskustelun-sosiobiologiasta

Muokannut: Risto Koivula, 12/16/2020 12:22:20 PM


Sukupuolia onkin vain yksi?   [ 404170 , Teppolainen , 09.12.2020 23:15:14 ]
    Sukupuolia onkin vain yksi?   [ 404183 , Kai Varma , 10.12.2020 16:05:40 ]
        Hän tai shän   [ 404227 , sherlocker , 15.12.2020 15:15:08 ]
    Jokaisella aikuisella on sekä sex- että gender-sukupuoli   [ 404229 , Risto Koivula , 16.12.2020 12:18:31 ]