YLEn symbolien taustaa valottava ohjelma natsi-hakaristin taustoista on pielessä

Risto Koivula, 6/24/2021 3:26:49 AM, 405601

Pistetään kokonaan suomeksi, sen verran hyvä...

Liettuan pakanallisten uskonnollisten perinteiden vaalijat ovat kirjelmöineet EU:lle hakaristin kiellosta ja varoittaneet inkvisitiosta EUssa.

http://lndp.lt/diskusijos/viewtopic.php?t=76http://www.counter-propaganda.w3.lt/letters/swasti/ltswasti.php

Laiškas Europos Sąjungai, prašantis ir reikalaujantis nedelsiant sustabdyti svastikos uždraudimo svarstymą ir neleisti atgimti Inkvizicijai Europos Sąjungoje

Kirje Euroopan Unionille pyytäen ja vaatien heti lopettamaan hakaristin käyttökielto olemaan luomatta uutta inkvisitiota EU:ssa.

Kirjeen kirjoittamisen aiheet:

Vuoden 2007 alussa vyöryi EU:n yli hindulaisten protestien aalto hankkeilla ollutta EU:n hakaristin kieltoa vastaan, joka kiinnitti yhteiskunnan huomion tähän poliittisesti vähäpätöiseen kysymykseen, vaikutti kuin Euroopan Unioni olisi lausunut julki aikomuksensa siitä, miten siellä katkerasti vastustetaan muutamaa jäsenvaltiota.

Osoittautui, että uuden hakaristinkiellon aloitteentekijä oli EU:a johtamaan ruvennuut Saksan liittoksnsleri Angela Merkel.

Syyt, jotka ovat saaneet kirjoittamaan tämän kirjeen:

Hakaristi on Liettuan (perinteisen) perusjumalan Perkūnasin perussymboli, ja sen kieltäminen merkitsisi Liettuan vanhan uskonnon (ja myös Latvian, kelttien ja muiden historiallisten indoeurooppalaisten uskomusten ja uskontojen) kieltämistä.

Siten vuosisatoja Katolisen kirkon vainoja kestänyt Liettuan perinteinen usko äärimmäisen epätodennäköisesti elpyy ja sen täytyy tulla kokonaan hävitetyksi.

Siten pitemmän päälle hakaristin kieltäminen ei olisi muuta kuin natsimin ilmentymä.

Minua erityisesti epäilyttää se, että enemmistö EU:n äänekkäistä poliitikoista, jotka julkisesti toitottavat vastenmielisyyttään natsismia kohtaan, typistävät ja samaistavat sen Adolf Hitlerin kansallissosiakistisen puolueen formaalisimpiin ja pintapuolisimpiin ykstyiskohtiin ja detaljeihin kuten univormuihin, symboliikkaan, tervehdyksiin ja antisemitismiin.

Kuitenkaan kaikin puolin tuo ei ole rikollista (vaan totuttua toimintatapaa), natsismi on yleismaailmallisesti tuomittu sen rikoksista ihmiskuntaa vastaan ja moraalista, joka ei suhtautunut noihin rikoksiin sellaisina vaan "luonnollisina" ja yhteiskuntansa hyväksyminä.

Kovasti toivon, että Hitlerin NSDAP ei tuomittu  nimenomaan siksi, että sen uhreiksi joutui erityisesti juutalaisia, USAssa ja Britanniassa vaikutusvaltaista kansaa, ja että siksi nimitän oikein natseja myös Jesus Novenaksi (raamatulliseksi veriseksi juutalaiseksi sotapäälliköksi ja kansan suurmieheksi) ja kaikkia noita sionisteja, jotka ovat tappaneet arabeja, että näillä, kun eivät ole Jhovan Valitun Kansan edustajia, ei ole oiketta asua maassa, jonka Jehova on pyhittänyt juutalaiselle kansalle.

Siksi ajattelen, että Saksan nykyinen johtajatar halutessaan vainota hakaristiä aseellisesti puolustuskyvyttömien vähemmistöjen uskonnollisena symbolina pitäviä siksi, että se oli natsien symboli, ei eroa tässä suhteessa millään tavalla Hitleristä, joka vainosi juutalaisia siksi, että jotkut juutalaiset pankkiirit sabotoivat Saksan armeijan rahoitusta ensimmäisen maailmansodan vuosina.

Vastarinta hakaristien vainoamiselle tällä tavoin on myös vastarintaa Euroopan Unionissa uudelleensyntyvälle natsismille, jota näina vuosina on silminnähden edustanut myös Angela Merkel. (Ehkä myös Hitler itse, jos olisi elossa, olisi ylpeä Angelasta itsensä vertaisena Saksan kanslerin osassa.)

On ilmeistä, että johtaessaan Saksan Kristillis-demokraattista puoluetta ja vaatiessaan hakaristin kieltämistä Merkel jatkaa historiallisen kristinuskon ja erityisesti Katolisen kirkon armotonta muiden uskomusten ja uskontojen vainoamisen perinnettä.

Nykyään tuollaiset ihmiset eivät enää uskalla sytyttää inkvisition rovioita tai ottaa käyttöön jesuiittojen historiallisia metodeita, mutta kuitenkin he näyttävät haaveilevan, miten istuttaa pakanat kalterien taakse, hävitää tuhatvuotiset symbolit ja polttaa pyhät kirjat siitä syystä, että hakaristi joskus jossain miellytti joitakuita ihmisiä, jotka hävisivät maailmansodan.

Kirje (linkki alkuperäiseen englanninkieliseen versioon

http://www.counter-propaganda.w3.lt/letters/swasti/ltswasti.php )

Kolme tämän kirjeen versiota lähetän rekidteröitynä postina

Xavier Solanalle, eurooppaneuvoston pääsihteerille

Jose Manuel Barrosolle, Euroopan komission presidentille, ja

Hans-Gert Pötteringille, Euroopan parlamentin presidentille pyytäen saattaa kirje johtamiensa organisaatioioden tiedoksi.

Avoin kirje Euroopan Unionin neuvostolle, Eurokomissaareille ja Europarlamentille.

Pyyntö heti pysäyttää hakaristin kiellon käsittely ja olla sallimatta luoda uudelleen Inkvisitiota Euroopan Unionissa.

Vanha balttiuskonto vuosisatoja kristillisten erilaisten poliitisten valtoja vainoama. Pitkään aikaan Liettuassa balttiuskonnollinen yhteisö ei voinut pitää yllä formaaleja instituutioita eikä myöskää omistaa kiiteää omaisuutta, koska sellaista aina dominoi Katolinen kirkko. joka kautta pitkän historiansa on ollut kuuluisa huonosta sietokyvystä ja rikkomuksista muita uskonnollisia yhteisöjä kohtaan.

Kuitenkin balttiuskonto säilyi halki vainojen vuosisatojen (tosin vain pieni vähemmistö Liettuassa muodollisesti ja julkisesti ilmoitti olevansa sen seuraajia, koska aina vaan jää vakava uhka kärsiä ranagaistuksia, sellaisia kuin psykologinen valta erityisesti piha-alueilla ja kolulussa). Se jäi ikään kuin erilliseksi uskontokunnaksi, kuin henkilökohtaiseksi uskoksi. Läpi vuosisatojen yhteikunnassa tulivat sälytetyiksi myös balttien uskonnolliset symbolit, ne myös pysyivät kansantarinoissa ja käsityöperinteessä.

Balttiuskonnoissa on paljon jumalia, kuityekin Lettuassa enemmistö uskovia asttaa ensisijalle Perkunasin, johtavan liettualaisen jumalan. Perkunasin perussymboli on hakaristi, liettualaisittain tulen risti (ugnies kryžius), latviaksi (uguns krusts), siten hakaristi on vanhaa liettulaista uskoa tunnustavien enemmitön uskonnollinen perussymboli.

Hakaristi on minun (Giedrius Šarkanasin) uskonnollinen perussymbolini.

Ainakin jo muodolliseti olen Euroopan Unionin kansalaiainen. Haluaisin uskoa, että Euroopan unionin oikeus puolustaa myös minun perusoikeuksiani ja vapauksiani.

Oikeus mielen, omatunnon ja uskonnon vapauteen on vahvistettu joukossa Euroopan Unionin oikeustoimia.

Esimerkiksi Euroopan Unionin perusoikeuksien asiakirjoissa on yksikäsitteisesti tunnustettu, etää "jokaisella on

oikeus mielen, omantunnon ja uskonnon vapauteen.

Niin ikään Euroopan Unioni takaa minulle oikeuden vapaasti tunnustaa esi-isieni uskoa ja uskontoa siitä riippumatta millisia sen symbolit voisivat olla.

Haluaisin kiinnittää huomionne siihen, että natsien tekemien rikosten määrä ei "ylikypsytä" Katolisen kirkon historiallisten rikosten määrää.

Siksi käsiteltäessä hakaristin kiellon kysymystä kuitenkaan ei käsitellä kristillisen ristin kieltämisen kysymystä, Euroopan Unioni silminnähden syrjii kaikkia uskoja ja uskontoja, joiden symboli on hakaristi, suhteessa Euroopan Unionissa vallitsevaan kristiuskoon, sillä Euroopan Unionin oikeus takaa syrjimisen uskonnolliselta pohjalta.

Siksi

Minä, Giedrus Šarkanas, Euroopan Unionin kansalainen, pyydän ja vaadin Euroopan Unionin instituutioita joko

1) viivyttelemättä pysäyttämään toiminta uskoni symbolin hakaristin kieltämiseksi, kuten myös muukin Euroopan Unionin minulle takaamia oikeuksia vahingoittava toiminta, tai ainakin jo

2) käsittelemään yhdessä molempien symbolien hakaristin ja kirkollisen ristin kieltämisen kysymys.

Vanhaa balttiuskontoa tunnustavat ihmiset ovat jo monia vuosisatoja kärsineet kristittyjen ja erityisesti katolisen kirkon harjoittamasta vainosta.

Siksi

Pyydän pysäyttämään Inkvisition ja jesuitismin periteiden elvyttämisen Euroopan Unionissa, suuresti Katolisen

kirkon historiallisia juutalaisvainoja muistuttavan periteen elvyttämisen natsistisessa Taksassa.

Toivotuksin

Giedrius Šarkanas
Vilnius, Lietuva,
giedrius@counter-propaganda.w3.lt

2007 m. vasario 1 d.

1. 6. 2007

Vilnius, 2007

Muokannut: Risto Koivula, 6/24/2021 3:32:14 AM


YLEn symbolien taustaa valottava ohjelma natsi-hakaristin taustoista on pielessä   [ 405582 , Risto Koivula , 21.06.2021 14:50:53 ]
    YLEn symbolien taustaa valottava ohjelma natsi-hakaristin taustoista on pielessä   [ 405589 , Risto Koivula , 22.06.2021 13:41:40 ]
        YLEn symbolien taustaa valottava ohjelma natsi-hakaristin taustoista on pielessä   [ 405601 , Risto Koivula , 24.06.2021 03:26:49 ]
      [ 405590 , Teppolainen , 23.06.2021 07:42:53 ]
        -   [ 405593 , _Wesa_ , 23.06.2021 08:39:58 ]
          [ 405594 , PeP , 23.06.2021 09:45:19 ]
          [ 405595 , riiviö , 23.06.2021 14:51:27 ]
            Balttilaista hakaristiä puolustanut Giedrius Šarkanas on joutunut linnaan   [ 405596 , Risto Koivula , 23.06.2021 21:10:14 ]
                Balttilaista hakaristiä puolustanut Giedrius Šarkanas on joutunut linnaan   [ 405597 , riiviö , 23.06.2021 21:28:28 ]
                    Balttilaista hakaristiä puolustanut Giedrius Šarkanas on joutunut linnaan   [ 405599 , Risto Koivula , 23.06.2021 23:21:54 ]
                        Graalin maljasta taannoin oma ohjelmansa   [ 406116 , Risto Koivula , 06.08.2021 05:29:19 ]
                            Mistä miesten muista puku on peräisin, papeiltako?   [ 406184 , Risto Koivula , 09.08.2021 04:38:54 ]
                ... Giedrius Šarkanas on joutunut linnaan. Iski EU:n ja WEF:n uushitleristisen historianväärennysongelman ytimeen jo 10 vuotta sitten...   [ 405638 , Risto Koivula , 26.06.2021 05:17:13 ]
            Markkinoinnin vaikeus   [ 405636 , Mr.K.A.T. , 25.06.2021 18:44:19 ]
    YLEn symbolien taustaa valottava ohjelma natsi-hakaristin taustoista on pielessä   [ 405741 , Risto Koivula , 30.06.2021 23:24:48 ]
        YLEn symbolien taustaa valottava ohjelma natsi-hakaristin taustoista on pielessä   [ 405764 , Risto Koivula , 02.07.2021 06:01:21 ]
        YLEn symbolien taustaa valottava ohjelma natsi-hakaristin taustoista on pielessä   [ 405765 , Risto Koivula , 02.07.2021 06:01:25 ]
            "Arabit eivät vallanneet Espanjaa", vaan maurit olivat Rooman kapinalla valtaan noussut musta orjaluokka, joka arabialaistui   [ 406115 , Risto Koivula , 06.08.2021 04:06:38 ]