Re: Kieliasioita

Risto Koivula, 11/19/2001 1:17:52 AM, 64672

>>>Miten on delfiinien laita? Onko >
>>tutkittu? Delfiinit viestittävät >
>>toisilleen äänillä hyvin paljon, >
>>joten vastaava elin saattaisi löytyä >
>>delfiinin aivoista. Aivokapasiteettia
>>>ainakin löytyy monimutkaistenkin >
>>rakenteiden ja ajatusmallien >
>>muodostamiseen.

>>Muistutan: mitään chomskylaista
>>kielielintä eli kieligeneraattoria,
>>kuten kaikkien kielten yhteistä ja
>>ikuista syvärakennettakaan _ei ole
>>löydetty_ , ja aivan ilmeistä on,
>>ettei koskaan löydetäkään. Kts. Marty
>>sereno: A Brain that talks, Discover
>>1996, Kulonen, Mikko: Kielen synty,
>>1993, Anhava, Jaakko: Chomsky, kieli,
>>politiikka, KANAVA 2/2001. Ei ole
>>löydetty myöskään pinkeriläistä
>>kielielintä, ja tuskin löydetäänkään.
>>

>No Pinkerin mukaan kielten
>perusrakenne on samaa tyyppiä.
>Muistaakseni hänen väittensä ei
>perustu pelkästään pähkäilyyn, vaan
>siinä on tutkittu olemassaolevia
>kieliä. (Mitä sitten rakenteella
>tarkoitetaan, tarvitaan tietysti
>teoriaa.) Olisikohan ollut How the
>Mind Works kirjassa?

>Mitä tulee logiikkageeniin, niin
>Keith Devlin kirjassan The Maths Gene
>puhuu tästä asiasta. Muistaakseni
>hän pyrkii yhdistämän loogisen
>päättelyn taidon kielen kykyyn, eikä
>siis postuloi mitään uuta
>logiikkageeniä kylläkään.

>Minun käsitykseni mukaan Pinker
>käyttää kielielin -termiä lähinnä
>metaforana. Devlin ainakin. Mutta
>hän onkin matemaatikko.

Pinkerin teoria tietääkseni nojautuu sellaiseen ns. modulaariseen malliin, jossa on eri toimille ikäänkuinoma "ajuriohjelmansa" kuin tietokoneen muistissa. Ne sitten olisivat synnynnäisiä ja kaikille ikään kuin suurinpiirtein samoja. Hän on Chomskyn oppilas, ja malli lienee Chomskyn teorian eteenpäin kähittelyä. Samaan jatkumoon liittyy ymmärtääkseni vielä Damasion teoria, jonka mukaan ajattelulle välttämätön tietoisuus olisi uusi "aistin", siis ilmeisesti eräänlainen uusi "moduli", jolla ikään kuin toista tietä seurataan ja järjestellään toimintaamme ohjaavia psyykkisiä psyykkisiä objekteja.

Noam Chomsky täytti v. 1998 70 vuotta. Kehoitan hänen ihailijoitaan kaivamaan esiin silloisista tiedelehdistä hänen salaivalliset "syntymäpäiväonnittelunsa" (Muistaakseni yksi hyvä oli Naturessa), joissa kerrottiin, miten ennekuulumattoman _paljon_ hän on kirjoittanut ja miten _laajasti_ häntä on siteerattu, ja miten kauhean aktiivinen hän on ollut tämän suuren tuotteliaisuuden rinnalla muutenkin yhteiskunnallisesti...) Mitään tolkkua hänen teoriansa todellisesta sisällöstä niistä ei saanut. Aika outoa, jos kyseessä todella olisi "nykyaikaisen kieltieteen perustaja", jota termiä hän itsestään käyttää. Näitä viittausindeksejä käytetään ennen kaikkea tutkimuslaitosten tunnettuuden mittarina, harvemmin yksittäisten tutkijoiden teorioiden oikeellisuuden. Mutta sellainen, joka ei yhtään tunne taustaa, ei välttämättä myöskään huomannut mitään tavallisesta poikkeavaa.

Suomalainen akatemianprofssori Mikko Korhonen on esittänyt kielellisille universaaleille vastakkaisen kielellisten syklien teorian jossa kielet jaetaan polysynteettisiin (sana on samalla lause, mm. eskimo ja suomen lauseenvastikkeet), agglutinoiviin (mm. uralilaiset (esim. suomen tavalliset lauseet), altailaiset (mm. turkki, erityisen tyypillinen) ja indoeuroppalaiset kielet, sekä isoloiviin (mm. sino-burmalaiset kielet, etyisesti kiina, joissa sanoja ei taivuteta eikä myöskään sanaluokkia meidän tarkoittamassamme mielessä ole). Tähän kuvioon useimmat kielet sopivat erinomaisesti: esimerkiksi viro on pidemmällä kuin suomi, ja englanti pidemmällä kuin ruotsi, (polysynteettisestä ja) agglutinoivasta kielestä kohti isoloivaa. Täysin agglutinoivassa kielessä esimerkiksi sanajärjestyksellä ei ole mitään asiamerkitystä (painotusmerkitystä voi olla), täysin isoloivassa kielessä se taas on ainoa kieloppitekijä, siis a ja o. Ei jää paljon paljon jäljelle geenoperäisistä "universaaleista" ainakaan kielen rakenteessa. (Hieman sellainen anomalia Korhosen teorialle on kyllä arabia, jossa sanan vartalo koostuu yleensä kolmesta konsonantista, ja taivuttamisen peruskeino on vaihdella niiden välisiä vokaaleja, vaikkakin prefiksejä ja suuffiksejkin on.)

RK


Puhuvat eläimet   [ 64113 , andy , 13.11.2001 01:08:33 ]
    Re: Puhuvat eläimet   [ 64129 , Toivo Antikainen , 14.11.2001 01:08:49 ]
        Re: Puhuvat eläimet   [ 64149 , Lakimies , 14.11.2001 01:09:09 ]
            Re: Puhuvat eläimet   [ 64155 , OMega , 14.11.2001 01:09:15 ]
                Re: Puhuvat eläimet   [ 64160 , Lakimies , 14.11.2001 01:09:20 ]
            Re: Puhuvat eläimet   [ 64165 , Toivo Antikainen , 14.11.2001 01:09:25 ]
                Re: Puhuvat eläimet   [ 64182 , Lakimies , 14.11.2001 01:09:42 ]
                    Re: Puhuvat eläimet   [ 64190 , Toivo Antikainen , 14.11.2001 01:09:50 ]
        Re: Puhuvat eläimet   [ 64175 , Virpi Kauko , 14.11.2001 01:09:35 ]
        Re: Puhuvat eläimet   [ 64196 , Risto Koivula , 14.11.2001 01:09:56 ]
            Kieliasioita   [ 64215 , Virpi Kauko , 15.11.2001 01:10:15 ]
                Re: Kieliasioita   [ 64234 , Lakimies , 15.11.2001 01:10:34 ]
                    Re: Kieliasioita   [ 64235 , Gustavsson , 15.11.2001 01:10:35 ]
                    Samanlaisuus ja erilaisuus   [ 64382 , V.K. , 16.11.2001 01:13:02 ]
                        Re: Samanlaisuus ja erilaisuus   [ 64408 , Lakimies , 16.11.2001 01:13:28 ]
                            Re: Samanlaisuus ja erilaisuus   [ 64477 , Sivusta seurannut , 16.11.2001 01:14:37 ]
                    Re: Kieliasioita   [ 64516 , Timo , 16.11.2001 01:15:16 ]
                Re: Kieliasioita   [ 64240 , Risto Koivula , 15.11.2001 01:10:40 ]
                    Re: Kieliasioita   [ 64247 , hs , 15.11.2001 01:10:47 ]
                        Kielielin   [ 64258 , Pertti L , 15.11.2001 01:10:58 ]
                    Re: Kieliasioita   [ 64422 , VK , 16.11.2001 01:13:42 ]
                        Re: Kieliasioita   [ 64434 , vs , 16.11.2001 01:13:54 ]
                            Re: Kieliasioita   [ 64435 , hs , 16.11.2001 01:13:55 ]
                            Re: Kieliasioita   [ 64450 , VK , 16.11.2001 01:14:10 ]
                                Re: Kieliasioita   [ 64453 , hs , 16.11.2001 01:14:13 ]
                                    Re: Kieliasioita   [ 64498 , RK , 16.11.2001 01:14:58 ]
                            Re: Kieliasioita   [ 64493 , RK , 16.11.2001 01:14:53 ]
                        Re: Kieliasioita   [ 64488 , RK , 16.11.2001 01:14:48 ]
                            Re: Kieliasioita   [ 64535 , VK , 16.11.2001 01:15:35 ]
                                Re: Kieliasioita   [ 64555 , RK , 16.11.2001 01:15:55 ]
                                    Re: Kieliasioita   [ 64761 , VK , 20.11.2001 01:19:21 ]
                            Kieli ja ajattelu   [ 64856 , AE , 20.11.2001 01:20:56 ]
                                Re: Kieli ja ajattelu   [ 64937 , VK , 21.11.2001 01:22:17 ]
                                    Re: Kieli ja ajattelu   [ 65116 , AE , 23.11.2001 01:25:16 ]
                Re: Kieliasioita   [ 64463 , hs , 16.11.2001 01:14:23 ]
                Re: Kieliasioita   [ 64515 , Timo , 16.11.2001 01:15:15 ]
                    Re: Kieliasioita   [ 64538 , VK , 16.11.2001 01:15:38 ]
                    Re: Kieliasioita   [ 64576 , RK , 17.11.2001 01:16:16 ]
                        Re: Kieliasioita   [ 64642 , hs , 19.11.2001 01:17:22 ]
                            Re: Kieliasioita   [ 64672 , Risto Koivula , 19.11.2001 01:17:52 ]
                                Re: Kieliasioita   [ 64675 , hs , 19.11.2001 01:17:55 ]
            Re: Puhuvat eläimet   [ 64217 , hs , 15.11.2001 01:10:17 ]
    Re: Puhuvat eläimet   [ 64134 , Gustavsson , 14.11.2001 01:08:54 ]
        Re: Puhuvat eläimet   [ 64159 , Toivo Antikainen , 14.11.2001 01:09:19 ]
            Re: Puhuvat eläimet   [ 64164 , Gustavsson , 14.11.2001 01:09:24 ]
                Re: Puhuvat eläimet   [ 64167 , Toivo Antikainen , 14.11.2001 01:09:27 ]
                    Re: Puhuvat eläimet   [ 64171 , Gustavsson , 14.11.2001 01:09:31 ]
        Re: Puhuvat eläimet   [ 64184 , Mr.K.A.T. , 14.11.2001 01:09:44 ]