Kieli ja ajattelu

AE, 11/20/2001 1:20:56 AM, 64856

>>>Kuurotkin lapset oppivat kyllä >
>>yhteiskunnallisessa ympäristössä >
>>ajattelemaan, vaikkei heille >
>>viittomakieltä opetettaisikaan, ja se
>>>ajattelu tapahtuu jonkilaisin omin >
>>merkein.

>>Eli kieli ei sittenkään ole
>>välttämätöntä ajattelulle, vai mitä?

>Ympäristömme on merkkien
>läpitunkemaa, eikä ajattelu
>välttämättä edellytä täydellistä
>nykyaikaista kieltä kuten
>viittomakieltä. Mutta paras sellainen
>kieli kyllä on. Erityiseti
>kuurosokeat voivat joskus oppia
>oikean kielen myös tämän 5v
>herkkyysrajan jälkeen, jos eivät ole
>kehittäneet liian pitkälle
>ehdollisille reflekseille perustuvaa
>käyttäytymistä.

Kielen keskeistä asemaa ajattelussa on
ylikorostettu siinä mielessä, että kaikki
ihmiset eivät suinkaan ajattele painottuneesti
"kielellisesti" - ainakaan puhutun kielen
keinon. Monet ajattelevat muutoin symbolisesti
ja visuaalisesti ja sitten kommunikoidessaan
muiden kanssa vääntävät ajatukset ja päätelmät
lähinnä sanalliseen muotoon. Monilla ihmisillä
suuri osa ajattelusta tapahtuu tavalla, joka
ei edes ole kirjallisella kielellä juurikaan
kuvattavissa. Tällöin sellaisen ajattelun tuloksia
voi olla hyvinkin vaikea toistaa toisille
painottuneesti kielellisesti ajatteleville.
Kumpi sitten ohjaa kumpaa missäkin tapauksessa:
kehittyykö korkeampi ajattelu kielen kehityksen
mukana vai kielellinen ilmaisu sisäisen symboliset/
visuaalisen ajattelun mukana. Melkoinen muna-
kana-kysymys, enkä uskaltaisi ainakaan yleistävästi
mennä sanomaan kumpaankaan suuntaan.

Keskustelussa syvemmälle päästäksemme pitäisi
myös määritellä KIELI - ehkä laajemmin tuossa
"ajattelun väline" -mielessä. Se tulisi käsittää
erilaiseksi symbolismiksi muutoinkin kuin
kirjoitetun, puhutun ja viitotun kielen mielessä.

Huonosti kommunikoivia henkilöitä ei kannata
heti tuomita huonosti ajatteleviksi, tämän
olen oppinut vammaisten ihmisten kanssa.
Usein heillä onkin omat, kylläkin erikoiset,
tapansa ajatella. Ja ne toisenlaiset tavat ovat
melko toimivia, jos muut vain onnistuvat
kommunikoimaan heidän kanssaan jotenkin.

Tässä kysymyksessä on ns. sivistys vienyt
kirjallisen ilmaisun korostuksen myötä aika
pitkälle sinne toiseen laitaan. Esim koululaitos
pitää usein muulla tavoin kuin kielellisesti
lahjakkaita melko pitkälle lahjattomina.

Terveisin "erilainen ajattelija"


Puhuvat eläimet   [ 64113 , andy , 13.11.2001 01:08:33 ]
    Re: Puhuvat eläimet   [ 64129 , Toivo Antikainen , 14.11.2001 01:08:49 ]
        Re: Puhuvat eläimet   [ 64149 , Lakimies , 14.11.2001 01:09:09 ]
            Re: Puhuvat eläimet   [ 64155 , OMega , 14.11.2001 01:09:15 ]
                Re: Puhuvat eläimet   [ 64160 , Lakimies , 14.11.2001 01:09:20 ]
            Re: Puhuvat eläimet   [ 64165 , Toivo Antikainen , 14.11.2001 01:09:25 ]
                Re: Puhuvat eläimet   [ 64182 , Lakimies , 14.11.2001 01:09:42 ]
                    Re: Puhuvat eläimet   [ 64190 , Toivo Antikainen , 14.11.2001 01:09:50 ]
        Re: Puhuvat eläimet   [ 64175 , Virpi Kauko , 14.11.2001 01:09:35 ]
        Re: Puhuvat eläimet   [ 64196 , Risto Koivula , 14.11.2001 01:09:56 ]
            Kieliasioita   [ 64215 , Virpi Kauko , 15.11.2001 01:10:15 ]
                Re: Kieliasioita   [ 64234 , Lakimies , 15.11.2001 01:10:34 ]
                    Re: Kieliasioita   [ 64235 , Gustavsson , 15.11.2001 01:10:35 ]
                    Samanlaisuus ja erilaisuus   [ 64382 , V.K. , 16.11.2001 01:13:02 ]
                        Re: Samanlaisuus ja erilaisuus   [ 64408 , Lakimies , 16.11.2001 01:13:28 ]
                            Re: Samanlaisuus ja erilaisuus   [ 64477 , Sivusta seurannut , 16.11.2001 01:14:37 ]
                    Re: Kieliasioita   [ 64516 , Timo , 16.11.2001 01:15:16 ]
                Re: Kieliasioita   [ 64240 , Risto Koivula , 15.11.2001 01:10:40 ]
                    Re: Kieliasioita   [ 64247 , hs , 15.11.2001 01:10:47 ]
                        Kielielin   [ 64258 , Pertti L , 15.11.2001 01:10:58 ]
                    Re: Kieliasioita   [ 64422 , VK , 16.11.2001 01:13:42 ]
                        Re: Kieliasioita   [ 64434 , vs , 16.11.2001 01:13:54 ]
                            Re: Kieliasioita   [ 64435 , hs , 16.11.2001 01:13:55 ]
                            Re: Kieliasioita   [ 64450 , VK , 16.11.2001 01:14:10 ]
                                Re: Kieliasioita   [ 64453 , hs , 16.11.2001 01:14:13 ]
                                    Re: Kieliasioita   [ 64498 , RK , 16.11.2001 01:14:58 ]
                            Re: Kieliasioita   [ 64493 , RK , 16.11.2001 01:14:53 ]
                        Re: Kieliasioita   [ 64488 , RK , 16.11.2001 01:14:48 ]
                            Re: Kieliasioita   [ 64535 , VK , 16.11.2001 01:15:35 ]
                                Re: Kieliasioita   [ 64555 , RK , 16.11.2001 01:15:55 ]
                                    Re: Kieliasioita   [ 64761 , VK , 20.11.2001 01:19:21 ]
                            Kieli ja ajattelu   [ 64856 , AE , 20.11.2001 01:20:56 ]
                                Re: Kieli ja ajattelu   [ 64937 , VK , 21.11.2001 01:22:17 ]
                                    Re: Kieli ja ajattelu   [ 65116 , AE , 23.11.2001 01:25:16 ]
                Re: Kieliasioita   [ 64463 , hs , 16.11.2001 01:14:23 ]
                Re: Kieliasioita   [ 64515 , Timo , 16.11.2001 01:15:15 ]
                    Re: Kieliasioita   [ 64538 , VK , 16.11.2001 01:15:38 ]
                    Re: Kieliasioita   [ 64576 , RK , 17.11.2001 01:16:16 ]
                        Re: Kieliasioita   [ 64642 , hs , 19.11.2001 01:17:22 ]
                            Re: Kieliasioita   [ 64672 , Risto Koivula , 19.11.2001 01:17:52 ]
                                Re: Kieliasioita   [ 64675 , hs , 19.11.2001 01:17:55 ]
            Re: Puhuvat eläimet   [ 64217 , hs , 15.11.2001 01:10:17 ]
    Re: Puhuvat eläimet   [ 64134 , Gustavsson , 14.11.2001 01:08:54 ]
        Re: Puhuvat eläimet   [ 64159 , Toivo Antikainen , 14.11.2001 01:09:19 ]
            Re: Puhuvat eläimet   [ 64164 , Gustavsson , 14.11.2001 01:09:24 ]
                Re: Puhuvat eläimet   [ 64167 , Toivo Antikainen , 14.11.2001 01:09:27 ]
                    Re: Puhuvat eläimet   [ 64171 , Gustavsson , 14.11.2001 01:09:31 ]
        Re: Puhuvat eläimet   [ 64184 , Mr.K.A.T. , 14.11.2001 01:09:44 ]