Freud, huuhaata vai ei ??

Frank, 10/26/2002 1:21:32 AM, 94892

Mielipiteitä, oliko Freud hullu vai onko jutuissaan järkeä
ja jos on niin millä perusteella ??“Sigmund Freudin mukaan ihmisillä on vain tietty määrä psyykkistä energiaa (=libido). Tämä energia on jaettu kahdelle vastakkaiselle voimalle, jotka ovat Eros eli elämää ylläpitävä voima ja Thanatos eli kuoleman vaisto (=halu palata epäorgaaniselle tasolle). Myöhempien teoreetikkojen mukaan Eros mahdollistaa ihmisen potentian täyttämisen ja sitä edustavat sellaiset myönteiset asiat kuten huumori, myötätunto, altruismi ja seksuaalinen läheisyys. Thanatos puolestaan estää ihmistä täyttämästä potentiaansa ja sitä edustavat puolestaan negatiiviset tunteet mm. viha, kateus ja syyllisyys. Thanatoksen on sanottu hallitsevan depressiivisen ihmisen mieltä. “


“Freudin mukaan myös persoonallisuus koostuu kolmesta osasta: id (se), ego (minä) ja superego (yliminä). Hän ajatteli, että useimmat mielisairaudet johtuvat intrapsyykkisistä ristiriidoista persoonallisuuskerrostumien välillä. Kerrostumat muodostuvat siten, että syntymässä kaikki psyykkinen energia sijoitetaan id:iin, myöhemmin energiia luovutetaan egon syntymistä varten ja superego muodostuu viimeisenä omastatunnosta (syyllisyyden tunne) ja egoideaalista eli ihanneminästä. “


Freud, huuhaata vai ei ??   [ 94892 , Frank , 26.10.2002 01:21:32 ]
    Re: Freud, huuhaata vai ei ??   [ 94898 , OMega , 26.10.2002 01:21:38 ]
    Re: Freud, huuhaata vai ei ??   [ 95016 , Hannu Lauerma , 27.10.2002 01:23:36 ]
        Re: Freud, huuhaata vai ei ??   [ 95017 , Haamu , 27.10.2002 01:23:37 ]
        Re: Freud, huuhaata vai ei ??   [ 95030 , Gustavsson , 28.10.2002 01:23:50 ]
            Westermarck ja Freud   [ 95246 , RK , 28.10.2002 01:27:26 ]
    Re: Freud, huuhaata vai ei ??   [ 95021 , Jaakko_Kankaanpää(r) , 27.10.2002 01:23:41 ]
        Re: Freud, huuhaata vai ei ??   [ 95023 , JP Lassila , 28.10.2002 01:23:43 ]
        Re: Freud, huuhaata vai ei ??   [ 95720 , RK , 31.10.2002 01:35:20 ]
    Alitajunnan keksijä   [ 95150 , Mr.K.A.T. , 28.10.2002 01:25:50 ]