Re: HölynpölyMarxismi"tieteilijät"

Ystävä.neuvoo, 6/6/2006 1:59:00 AM, 207140

MPH kirjoitti 06.06.2006 (207041)...

>Ystävä.neuvoo kirjoitti 05.06.2006
>(206985)...

>>....

>>Marxin teoriat ovat lähtökohdiltaan,
>>rakenteiltaan, logiikaltaan ja
>>lopputulemiltaan täysin pielessä, ns.
>>metsässä.

>Minulla ei satu olemaan ihan itseään
>Marxia kirjahyllyssä, kun hölmöys
>esti ostamasta silloin, kun sitä oli
>saatavissa. Tuostakaan syystä en
>tiedä, puhunko nyt Marxin ajatuk-
>sista vai Marxin joiltain muilta
>omaksumista ajatuksista, mutta kysyn
>kuitenkin sinulta, jolla varmaankin
>pitäisi olla kättä pidempää
>väitteittesi tueksi, mikä määrää
>tavaran hinnan markkinoilla ja miten
>Marx oli omassa käsityksessään
>väärässä - jos oli? Eikös tuo
>tavaran (älä ala viisastelemaan)
>hinnan muo- dostuminen ollut
>marxilaisen kansantalous- tieteen
>sellainen alkeispalikka, että se
>pitäisi olla sinulla erinomaisesti
>tiedossa, jottei mieli- piteesi olisi
>pelkän vihanpurkauksen arvoinen?

Olen joutunut pakolla lukemaan tenttiin aikoinaan parikymmentä vuotta sitten Marxin teorioita, enkä ole sen jälkeen juuri vaivautunut niitä pohtimaan.

Mielestäni keskeisin ongelma marxismissa on yksilön ja yhteiskunnan suhde. Siinä yksilön merkitys pienenee liki logaritmisesti yhteiskunnan merkityksen kasvaessa samalla nopeudella. Tämä yhteiskunnan merkityksen kasvu tapahtuu vallan keskittyessä (poliittinen, taloudellinen, hallinnollinen ja päätöksenteon valta sekä täydellinen valta ihmisyksilön elämään ja kuolemaan) yhä pienemmälle piirille hallinnon kasvaessa ja monimutkaistuessa yhteiskunnassa, mikä on vääjäämätöntä sosialisimin idean mukaisesti, jossa hallinnollinen valta on ohjaamassa ja valvomassa kaikkialla ja kaikkea koko yhteiskunnassa. Esimerkiksi tieteellisen toiminnan yhteiskunnallistuminen sosialistista ideologiaa tukevaksi, vaan ei kehittäväksi toiminnaksi, vaatii laajan ja monimutkaisen hallinnollisen koneistonsa. Byrokratia kasvattaa itse itseään, kun yhteiskunnan rakenne on sitä suosiva valvonnan ja toiminnan osalta.

Muistaakseni Marxin pääteos Pääoma lähtee hinnanmuodostuksessa lisäarvoista määrittelemällä tuotantovälineiden ja työn tuottaman arvon hinnan ainoaksi perustaksi. Se ei toimi, koska se perustuu talouden ulkopuolisiin poliittisiin päätöksiin siitä mikä on minkäkin arvoista yhteiskunnassa. Tämä vaikuttaa myös tuotantopäätöksiin, jotka eivät perustu kysyntään, vaan taas poliittisiin päätöksiin. Tämä taasen johtaa liian usein siihen, että tuotetaan sellaista jota ei kukaan halua, muttei sellaista jota haluttaisiin, täysin muista syistä kuin ostohalukkuudesta lähtien. Näitä tuotanto- ja hintapäätöksiä perustellaan yhteiskunnan edun ja sen kehittämisen kannalta, ei kansalaisen tarpeiden ja talouden kannalta. Yhteiskunnan poliittiset tahot määrittelevät keinotekoisen hinnan kulloistenkin poliittisten tarpeiden näkökulmasta, mikä aiheuttaa sen, ettei tuotannon pyörittämiseen saadut rahat tuotteiden myymisestä riitä, mikä ei siis ole edes tarkoituskaan tässä systeemissä, mutta tämä aiheuttaa sen, että tuotantoa tai jakelua (kauppaa tms) ei pystytä valvomaan muutoin kuin tuotanto- tms. määrien perusteella, jolloin ne nousevat ainoiksi kriteereiksi. Siitä taasen seuraa se, ettei tuotannon johdossa kinnostuta muusta kuin tuotantomääristä, jota siis ainoastaan voidaan objektiivisesti hallinnossa seurata. Tästä seuraa lukuisia ongelmia koko yhteiskunnassa, koska pelkkä määrä ei ole se mikä kuluttajia tyydyttää. Siis tuotetaan välittämättä siitä kuka niitä haluaa ostaa tai edes käyttää, myös laatuongelmat nousevat määrien kanssa. Tärkeintä oli saada asiat näyttämään hyviltä reaalitaloudesta vieraantuneiden politiikkojen silmissä, kuin saada tuotanto ja kauppa toimivaksi. Tämä taasen vaikutti koko yhteiskuntaan muodostaen siitä kulissiyhteiskunnan. Kulissien takamaastosta ei saanut kertoa, tuskin sinne parani edes katsoa, vaikka kaikki tiesivät millaista siellä oli ja miten asiat todellidessa oikein hoituivat. Poliittinen liturgia kuitenkin kuvasi kulisseja ja jauhoi vastoin parempaa tietoa ruusuista kuvaa yhteiskunna tilasta ja tulevaisuudesta. Kaikki tiesivät sen valöheeksi. Kaikki yhtesikunnan jotka eivät perustu kansalaisten yhteisesti hyväksymälle totuudelle, tulevat kaatumaan enemmin tai myöhemmin. Marxismin perusidea perustuu valheelle, väärällä kasitykselle ihmisestä ja ihmisen toiminnasta sosiaalisessa konstruktiossa. Väli- ja loppuosina siinä on myös valheellisia ja vääriä käsityksiä siitä mikä on taloudellisen toiminnan perusta, toimintatapa ja koko kulttuuri.

Tämä ei ole pelkästään teorian teoreettista pohdintaa, vaan tämän kaiken sain kokea myös käytännössä vieraillessani Neuvostoliitossa 70- ja 80-luvuilla. Tavaraa oli paljon, mutta ne olivat kehnoja laadultaan, ja valikoimat olivat suppeat. Myös tuotannon puolellla koettiin suuria ongelmia tuotantolaitteiden ja -koneiden heikon laadun johdosta. Myös ympäristöasiat olivat kehnolla tolalla: öljyputket vuotivat, mutta painetta lisäämällä putkistoon saatiin ulos putkista tuotantotavoitteisiin riittävä määrä. Tieteellinen toiminta oli keskittynyt lähinnä teknisiin (esim. sotateollisuutta tukevaan ja raskaaseen konepajatekniikkaan) ja poliittisiin aineisiin. Myös matematiikka ja teoreettinen fysiikka olivat suosittuja ja hyvin resurssoituja. Mutta monet tieteet kuten esim. psykologia olivat vaatimattomasti resurssoituja ja vaatimattomia tuloksiltaan. Poliittinen johto usein tiesi etukäteen ne "tieteelliset" tulokset joita haluttiin tutkimuksissa tukea.

Siis summa summarum: sosialismin kokeilut Marxin viitoittamilla poluilla ovat olleet raskasta ja vaikeaa aikaa venäjän sekä monille muille sosialismin ikeessä olleille kansoille. Kymmenet miljoonat uhrit ja sekasortoinen poliittis-taloudellinen perintö lapsillemme noista kokeiluista vaatii hylkäämään lopullisesti moisen sekopäisyyden. Kukaan ei myöskään vakavissaan nykyään tutki tai ehdottele (pieniä sekopäisiä aivokääpiöryhmiä lukuunottamatta) fasistista diktaduuriakaan demokratian sijaan. Samoiten paska-marxismin oppien tutkiminen ja elämälle vieraiden illuusioiden elättely niiden paluusta johonkin maahan on yhtä vastenmielistä ja sairasta puuhaa.

Marxin, Leninin ja muiden historiamme paskajätkien motiivit olivat kostonhalu ja oma epäonnistuminen. Lenin murhamiehenä on vailla vertaa historiassa käsikirjoittaessaan Stalinille yhteiskunnan kehittämisen kannalta välttämättömät kansanmurhat.

Siis vielä kerran ystävän neuvona: jättäkää marxin paskateoriat historian kompostiin. Ne eivät siitä enää parane. Paska on paskaa.


Hölynpölytieteilijät toistensa pillistä kiinni Akatemiassa..   [ 206906 , RK , 05.06.2006 01:55:06 ]
    Re: Hölynpölytieteilijät toistensa pillistä kiinni Akatemiassa..   [ 206909 , RK , 05.06.2006 01:55:09 ]
        Re: Hölynpölytieteilijät toistensa pillistä kiinni Akatemiassa..   [ 206912 , Hum , 05.06.2006 01:55:12 ]
            Re: Hölynpölytieteilijät toistensa pillistä kiinni Akatemiassa..   [ 206915 , T.G.G. , 05.06.2006 01:55:15 ]
    Re: Hölynpölytieteilijät   [ 206914 , Pekka_Autio , 05.06.2006 01:55:14 ]
        Re: Hölynpölytieteilijät   [ 206918 , RK , 05.06.2006 01:55:18 ]
            Re: HölynpölyMarxismi"tieteilijät"   [ 206985 , Ystävä.neuvoo , 05.06.2006 01:56:25 ]
                Re: HölynpölyMarxismi"tieteilijät"   [ 206989 , 21x666 , 05.06.2006 01:56:29 ]
                    Re: HölynpölyMarxismi"tieteilijät"   [ 207007 , RK , 06.06.2006 01:56:47 ]
                Re: HölynpölyMarxismi"tieteilijät"   [ 207006 , RK , 06.06.2006 01:56:46 ]
                    Re: HölynpölyMarxismi"tieteilijät"   [ 207639 , Ent.. , 10.06.2006 02:07:19 ]
                Re: HölynpölyMarxismi"tieteilijät"   [ 207041 , MPH , 06.06.2006 01:57:21 ]
                    Re: HölynpölyMarxismi"tieteilijät"   [ 207140 , Ystävä.neuvoo , 06.06.2006 01:59:00 ]
                        Re: HölynpölyMarxismi"tieteilijät"   [ 207163 , RK , 06.06.2006 01:59:23 ]
                            Re: esimerkkinä tässä korjaan eräitä vääriä RK:n väitteitä   [ 207177 , Ystävä.neuvoo , 06.06.2006 01:59:37 ]
                                Väärin korjasit   [ 207194 , RK , 07.06.2006 01:59:54 ]
                                    Pois jäänyt linkki   [ 207195 , RK , 07.06.2006 01:59:55 ]
                                    Re: Väärin korjasit oikaisut, mutta tässä nyt aivan uusi idea!   [ 207258 , Ystävä.neuvoo , 07.06.2006 02:00:58 ]
                    Re: HölynpölyMarxismi"tieteilijät"   [ 207145 , RK , 06.06.2006 01:59:05 ]
                        Re: HölynpölyMarxismi"tieteilijät"   [ 207150 , 21x666 , 06.06.2006 01:59:10 ]
                            Re: HölynpölyMarxismi"tieteilijät"   [ 207164 , RK , 06.06.2006 01:59:24 ]
                                Re: HölynpölyMarxismi"tieteilijät"   [ 207221 , 21x666 , 07.06.2006 02:00:21 ]
                                    Re: HölynpölyMarxismi"tieteilijät"   [ 207291 , RK , 07.06.2006 02:01:31 ]
                                        Re: HölynpölyMarxismi"tieteilijät"   [ 207371 , 21x666 , 08.06.2006 02:02:51 ]
                                            Re: HölynpölyMarxismi"tieteilijät"   [ 207521 , RK , 09.06.2006 02:05:21 ]
                                                Re: HölynpölyMarxismi"tieteilijät"   [ 207531 , 21x666 , 09.06.2006 02:05:31 ]
                                                    Re: HölynpölyMarxismi"tieteilijät"   [ 207641 , RK , 10.06.2006 02:07:21 ]
                                                        Re: HölynpölyMarxismi"tieteilijät"   [ 207645 , 21x666 , 10.06.2006 02:07:25 ]
                                                            Re: HölynpölyMarxismi"tieteilijät"   [ 207653 , RK , 10.06.2006 02:07:33 ]
                                                                Re: HölynpölyMarxismi"tieteilijät"   [ 207703 , 21x666 , 12.06.2006 02:08:23 ]
                                                                    Re: HölynpölyMarxismi"tieteilijät"   [ 207817 , RK , 13.06.2006 02:10:17 ]
                                                                        Peilisolut   [ 207821 , T.G.G. , 13.06.2006 02:10:21 ]
                                                                            Re: Peilisolut   [ 207836 , RK , 13.06.2006 02:10:36 ]
                                                                                Re: Peilisolut   [ 207884 , T.G.G. , 14.06.2006 02:11:24 ]
                                                                                    Re: Peilisolut   [ 207923 , RK , 15.06.2006 02:12:03 ]
            Re: Hölynpölytieteilijät   [ 207408 , Mitä.kummaa , 08.06.2006 02:03:28 ]
    Re: Hölynpölytieteilijät toistensa pillistä kiinni Akatemiassa..   [ 206927 , T.G.G. , 05.06.2006 01:55:27 ]
        Re: Hölynpölytieteilijät toistensa pillistä kiinni Akatemiassa..   [ 206950 , RK , 05.06.2006 01:55:50 ]
    Konstruktionismi vai pragmatismi   [ 206988 , MarziPan , 05.06.2006 01:56:28 ]
        Re: Konstruktionismi vai pragmatismi   [ 207165 , RK , 06.06.2006 01:59:25 ]
            Re: Konstruktionismi vai pragmatismi   [ 207167 , T.G.G. , 06.06.2006 01:59:27 ]
                Re: Konstruktionismi vai pragmatismi   [ 207197 , RK , 07.06.2006 01:59:57 ]
                    Re: Konstruktionismi vai pragmatismi   [ 207228 , spkc , 07.06.2006 02:00:28 ]
                        Re: Konstruktionismi vai pragmatismi   [ 207289 , RK , 07.06.2006 02:01:29 ]
                            Re: Konstruktionismi vai pragmatismi   [ 207453 , spkc , 08.06.2006 02:04:13 ]
                                Re: Konstruktionismi vai pragmatismi   [ 207511 , RK , 08.06.2006 02:05:11 ]
                                    Re: Konstruktionismi vai pragmatismi   [ 207532 , spkc , 09.06.2006 02:05:32 ]
                                        Re: Konstruktionismi vai pragmatismi   [ 207643 , RK , 10.06.2006 02:07:23 ]