Esa Saarisen viimeinen luento rohvessyörin viraassa

Risto Koivula, 4/14/2021 3:03:18 AM, 405068

Lainaus: Risto Koivula, 04.04.2021 06:48:34, 404984
Sää esität erinomaisia aiheellisia kysymyksiä ja minä vastaan Evald Iljenkovilla, joka on spinozalainen filosofi ainakin joissakin kysymyksissä. Tosin hänkään ei jumaliin usko, mutta hänellä on materiakäsitys, ns. "Spinozan hyytelömaljamalli" (Bertrand Russel), joka sopii myös panteisteille. Sillä oli Neuvostoliitossa kannattajansa, ja siitä oli harmia mm. lysenkolaisuuden yhteydessä. Jotkut esimerkiksi eivät hyväksyneet elollisen materian kaikenkattavaa solurakenneteoriaakaan, vaikka se oli Engelsin mukaan rinnatettavissa Newtonin ja Darwinin lakeihin tärkeydeltään.

Tästä sitten päästään Dennettiin:

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2014/01/materialistin-ongelma-baconin-vai-spinozan-substanssi-2

lauantai, 11. tammikuu 2014

Materialistin ongelma: Baconin vai Spinozan substanssi? 2.


Keijo Lakkala – Elävä aine: Evald Iljenkovin ja Daniel C. Dennettin filosofioiden yhtymäkohtia

Tässä artikkelissa tarkoitukseni on tarkastella mielenfilosofisia teemoja neuvostofilosofi Evald Iljenkovin ajattelun tarjoamasta näkökulmasta käsin. Aluksi käsittelen Iljenkovin Spinozalta lainaamaa ontologista perusratkaisua, substanssimonismia, jota hän käyttää muotoillessaan antireduktionistista käsitystään ihmismielestä.

Koska Iljenkov tukeutuu paljolti Spinozan filosofiaan, pohdin tässä artikkelissa myös mahdollisuutta käyttää Spinozan käsitettä conatus yhdistämään marxilainen filosofia moderniin evoluutioteoriaan tukeutuvaan mielenfilosofiaan. Väitän että Daniel C. Dennettin muotoilema intentionaalisuuden käsite on hyvin lähellä Spinozan conatusta ja siten yhdistettävissä Evald Iljenkovin ajatteluun. Tarkoituksena on tarkastella mahdollisuutta hyödyntää evoluutioteoriaa marxilaisessa filosofiassa. "


HM: Marxismiin ei kuulu oppia ”yhdestä substanssista”, vaan Spinozan sijaan marxismiin liittyy tosiasiassa Francis Baconin olio-oppi. Tämä liittyy siihen, että ´sisältö ja muoto´ sekä ´materia ja liike´ katsotaan dialektisiksi vastakohdiksi (aksiomaattisesti, Engels). Iljenkov kuvaa Spinozan filosofiaa, muttei ”hirttäydy näihin sen huonoihin puoliin, vaan tuo esiin mm., että Spinozalle aitojen (tosien) käsitteiden pitää olla luonnossa vallitsevien todellisten yhteyksien mukaisia.

[Kyllä Iljekov noihin takertui, minulta se oli jäänyt huomaamatta.]


Lakkala artikkelissaan ja jotkut muut havittelivat ilmeisimmin "peilisoluteorian" ymppäämmistä yhteen dialektisen materialismin kanssa käyttäen Damasion tapaan James-Lange-teoriaksi tulkittua Spinozaa Iljenkovin substanssitulkinnassa ja yhdistämällä tämä enemmän tai vähemmän perustellusti Dennettiin.

Tämä on kuitenkin mahdotonta: kyseessä ovat yhteensovittamottomat kategorisesti vastakkaiset teoriat.


http://www.marxists.org/reference/archive/stalin/works/1950/jun/20.htm

" ... QUESTION: Marx and Engels define language as "the immediate reality of thought," as "practical,... actual consciousness.'' [12] "Ideas," Marx says, "do not exist divorced from language." In what measure, in your opinion, should linguistics occupy itself with the semantic aspect of language, semantics, historical semasiology, and stylistics, or should form alone be the subject of linguistics?

ANSWER: Semantics (semasiology) is one of the important branches of linguistics. The semantic aspect of words and expressions is of serious importance in the study of language. Hence, semantics (semasiology) must be assured its due place in linguistics.

However, in working on problems of semantics and in utilizing its data, its significance must in no way be overestimated, and still less must it be abused. I have in mind certain philologists who, having an excessive passion for semantics, disregard language as "the immediate reality of thought" inseparably connected with thinking, divorce thinking from language and maintain that language is outliving its age and that it is possible to do without language.

Listen to what N. Y. Marr says:

"Language exists only inasmuch as it is expressed in sounds; the action of thinking occurs also without being expressed.... Language (spoken) has already begun to surrender its functions to the latest inventions which are unreservedly conquering space, while thinking is on the up-grade, departing from its unutilized accumulations in the past and its new acquisitions, and is to oust and fully replace language. The language of the future is thinking which will be developing in technique free of natural matter. No language, even the spoken language, which is all the same connected with the standards of nature, will be able to withstand it" (see Selected Works by N. Y. Marr).

If we interpret this "labor-magic" gibberish into simple human language, the conclusion may be drawn that:

a) N. Y. Marr divorces thinking from language; b) N. Y. Marr considers that communication between people can be realized without language, with the help of thinking itself, which is free of the "natural matter" of language, free of the "standards of nature"; c) divorcing thinking from language and "having freed" it from the "natural matter,' of language, N. Y. Marr lands into the swamp of idealism.

It is said that thoughts arise in the mind of man prior to their being expressed in speech, that they arise without linguistic material, without linguistic integument, in, so to say, a naked form. But that is absolutely wrong. Whatever thoughts arise in the human mind and at whatever moment, they can arise and exist only on the basis of the linguistic material, on the basis of language terms and phrases.

Bare thoughts, free of the linguistic material, free of the "natural matter" of language, do not exist.

"Language is the immediate reality of thought" (Marx). The reality of thought is manifested in language. Only idealists can speak of thinking not being connected with "the natural matter" of language, of thinking without language.

In brief: over-estimation of semantics and abuse of it led N. Y. Marr to idealism.

Consequently, if semantics (semasiology) is safeguarded against exaggerations and abuses of the kind committed by N. Y. Marr and some of his "disciples," semantics can be of great benefit to linguistics.

... "

Muokannut: Risto Koivula, 4/14/2021 3:07:53 AM


Tieteen päivät 2021   [ 404536 , Mr.K.A.T. , 19.01.2021 22:47:50 ]
    Tieteen päivät 2021   [ 404538 , PeP , 20.01.2021 12:55:16 ]
    Tieteen päivät 2021   [ 404539 , riiviö , 20.01.2021 14:00:21 ]
    Tieteen päivät 2021   [ 404934 , Risto Koivula , 27.03.2021 01:55:36 ]
        Esa Saarisen viimeinen luento rohvessyörin viraassa   [ 404955 , Risto Koivula , 01.04.2021 07:18:44 ]
            Esa Saarisen viimeinen luento rohvessyörin viraassa   [ 404963 , sherlocker , 01.04.2021 18:03:37 ]
                Esa Saarisen viimeinen luento rohvessyörin viraassa   [ 404972 , Risto Koivula , 02.04.2021 03:54:51 ]
                    Esa Saarisen viimeinen luento rohvessyörin viraassa   [ 404984 , Risto Koivula , 04.04.2021 06:48:34 ]
                        Esa Saarisen viimeinen luento rohvessyörin viraassa   [ 405068 , Risto Koivula , 14.04.2021 03:03:18 ]
                            Niiniluodosta Höpsiksen palstalla   [ 405205 , Risto Koivula , 05.05.2021 17:49:48 ]
                            Niiniluodosta Höpsiksen palstalla   [ 405206 , Risto Koivula , 05.05.2021 17:49:50 ]
                            Niiniluodosta Höpsiksen palstalla   [ 405207 , Risto Koivula , 05.05.2021 17:49:52 ]
                                Niiniluodosta Höpsiksen palstalla   [ 405209 , riiviö , 05.05.2021 21:09:49 ]
                                    Niiniluodosta Höpsiksen palstalla   [ 405210 , Risto Koivula , 06.05.2021 07:39:47 ]
                                        Niiniluodosta Höpsiksen palstalla   [ 405216 , riiviö , 06.05.2021 11:45:22 ]
                                            Niiniluodosta Höpsiksen palstalla   [ 405229 , Risto Koivula , 07.05.2021 15:10:38 ]
                                                Niiniluodosta Höpsiksen palstalla   [ 405230 , riiviö , 07.05.2021 16:17:29 ]
                                                    Niiniluodosta Höpsiksen palstalla   [ 405233 , Risto Koivula , 08.05.2021 14:32:21 ]
                                                        Niiniluodosta Höpsiksen palstalla   [ 405239 , riiviö , 08.05.2021 19:39:36 ]
                                                            Niiniluodosta Höpsiksen palstalla   [ 405242 , Risto Koivula , 09.05.2021 13:45:12 ]
                                                                Niiniluodosta Höpsiksen palstalla   [ 405246 , riiviö , 09.05.2021 19:40:38 ]
                                                                    Niiniluodosta Höpsiksen palstalla   [ 405249 , Risto Koivula , 09.05.2021 21:06:31 ]
                                                Yhäti vaan pierupeilisolut...   [ 405705 , Risto Koivula , 29.06.2021 09:03:05 ]
                                Niiniluodosta Höpsiksen palstalla, entä Kari Enqvist... ?   [ 405700 , Risto Koivula , 28.06.2021 05:10:54 ]
                                    Kari Enqvist on yksi niistä, jotka ovat tehneet Suomen tieteestä ja "yliopistoista" puskafarssia.   [ 405701 , Risto Koivula , 28.06.2021 05:34:40 ]